Institut for Klinisk Medicin – Københavns Universitet

Institut for Klinisk Medicin bidrager med undervisning, forskning og vidensformidling indenfor det kliniske område.

Instituttet varetager såvel præ- som postgraduat uddannelse af især lægevidenskabelige kandidater i Østdanmark.

Instituttet består af en akademisk stab på 180 kliniske professorer, knap 500 kliniske lektorer, et antal kliniske lærere og tutorer, samt ca. 500 ph.d.-studerende.

Ph.d.-stipendier ved SUND

SUNDs ph.d.-skole har nu opslået ph.d.-stipendier for foråret 2015. Opslaget kan findes på ph.d.-skolens hjemmeside. Ansøgningsfristen er 28. januar 2015.

Kliniske professorer, kliniske forskningslektorer og kliniske lektorer ansat ved Institut for Klinisk Medicin kan fungere som hovedvejledere for ph.d.-studerende og dermed også søge stipendierne.

God videnskabelig praksis

Tilmelding til seminar i God videnskabelig praksis.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ønsker at efterleve internationale værdier og standarder for god videnskabelig praksis og fakultet har i den forbindelse formuleret en række principper for og standarder med forventninger til SUNDs forskere. Læs mere om god videnskabelig praksis.

Se materiale fra prodekan Birthe Høghs oplæg til mødet med de ordførende professorer d. 11. marts 2014.

Københavns Universitetshospital

Københavns Universitetshospital (KUH) er den organisatoriske ramme om det universitetsbaserede samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og sundhedsvæsenerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Nyhedsbrev

Institut for Klinisk Medicin udsender løbende nyhedsbreve med informationer om og fra instituttet. Nyhedsbrevene udsendes til medarbejdere og samarbejdspartnere og kan læses på instituttets hjemmeside på http://ikm.ku.dk/ansat/nyhedsbrev/.