Forlængelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Klinisk Medicin > Ansat på IKM > Ansættelser > Professorer > Forlængelser

Forlængelser af eksternt finansierede professorer

Ved forlængelse af en eksternt finansieret professor skal hospitalet, hvor professoratet er placeret, et år før ansættelsens udløb kontakte Institut for Klinisk Medicin med henblik på forlængelse af professoren. For at kunne forlænge professoratet skal IKM have godkendelser fra både region og hospital.

Bemærk at institutlederen skal kontaktes om forlængelsen, inden materialet sendes til godkendelse i den pågældende region.

Institut for Klinisk Medicin modtager forlængelsesmaterialet direkte fra regionen (Region Hovedstaden) eller fra øverste sygehusledelse (Region Sjælland).

Materialer til brug for forlængelsen

Professoren skal indsende nedenstående materiale til brug for forlængelsen:

  • Udfyldt forlængelsesskema 
  • Udfyldt selvdeklarationsskema (OBS ny version oktober 2017)
  • Statusrapport for de seneste 4 års ansættelse
  • Opdateret CV
  • Opdateret publikationsliste (fuld version)

Vedrørende statusrapporten

Der ønskes en 2-siders beskrivelse af de seneste 4 års ansættelse. Beskrivelsen skal være et supplement til selvdeklarationsskemaet og indeholde følgende punkter:

  • Beskrivelse af de opnåede hovedfund i forskningen
  • Forskningens internationale og nationale betydning, f.eks. betydning for fagsøjlens faglige udvikling og rekruttering
  • Egen undervisning og vejledning

En fyldestgørende statusrapport er et krav fra dekanatet i forbindelse med godkendelser af forlængelser.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende forlængelser, er du velkommen til at sende en mail til ikm@sund.ku.dk eller ringe til Cecilie Skaarup på tlf. 35337369 eller Dorte Lundsager på tlf. 35327085.