Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Nyhedsbrev august 2016

Kalender

6/9-16 Institutrådsmøde
14/9-16 Undervisningsudvalgsmøde
16/9-16

Honorary Symposium for Bodil Schmidt-Nielsen

21/9-16 Introkursus for nye medarbejdere
30/9-16 Afskedsreception for professor Torben Schroeder
3/10-16 Møde for koordinerende professorer lektorer
13/10-16

Kursus i God videnskabelig praksis

13/10-16 UCPH Innovation Day - Tips og tricks til innovation i undervisningen
31/1-17 Stormøde for alle ansatte

Uddannelsesprisen 2017

Du kan indstille en klinisk afdeling, som gør en særlig indsats for undervisningen på kliniske ophold for medicinstuderende til IKM's uddannelsespris 2017. Læs mere om prisen, samt hvordan du indstiller en afdeling. Deadline for indstilling er d. 2. oktober 2016.

Rekruttering af studerende til kandidatspeciale med forskning

I efteråret 2017 kan medicinstuderende på 5. semester af kandidatuddannelsen for første gang vælge mellem forskellige perspektiver/retninger heriblandt forskerperspektivet med et kandidatspeciale med forskning. Læs mere om hvordan du rekrutterer en studerende til et kandidatspeciale med forskning.

Møde med de ordførende professorer d. 26. oktober

IKM afholder møde for de ordførende professorer d. 26. oktober 2016. Hvis du har forslag til punkter til dagsordenen som også kan have relevans for andre fagsøjler kan du kontakte din ordførende professor. Se listen over de ordførende professorer.

Ansættelser

Professorer

Dina Cortes, Tværgående pædiatri, Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre
Maiken Cavling Arendrup, Klinisk mikrobiologi msfp medicinsk mykologi, Rigshospitalet - Diagnostisk Center
Filip Krag Knop, Endokrinologi msfp mavetarmkanalens rolle ved diabetes, Herlev-Gentofte Hospital - Gentofte
Vibeke Backer, Intern medicin: lungesygdomme, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital - Bispebjerg (lærestolsprofessorat)
Søren Møller, Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre (lærestolsprofessorat)

Kliniske forskningslektorer

Klaus Bønnelykke, Pædiatri, Herlev-Gentofte Hospital - Gentofte   
Jonas Peter Eiberg, Karkirurgi, CAMES - Rigshospitalet
Kirill Gromov, Ortopædisk kirurgi, Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre
Henrik Harling, Kirurgi, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital - Bispebjerg
Keld Per Kjeldsen, Intern medicin: kardiologi, Holbæk Sygehus    
Ulla Benedichte Søsted Knorr, Psykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri
Lars Erik Kristensen, Intern medicin: reumatologi, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital - Frederiksberg
Jørgen Erik Nielsen, Neurologi, Rigshospitalet - Neurocentret
Kim Gjerum Nielsen, Pædiatri, Rigshospitalet - Juliane Marie Centret
Jakob Benedict Seidelin, Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi, Herlev-Gentofte Hospital - Herlev
Jan Magnus Christian Sjögren, Psykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri

KL-opslag

IKM har opslået en række kliniske lektorater/kliniske undervisningslektorater med besættelse 1. februar 2016. Du kan finde opslaget på KU's jobportal og på IKM's hjemmeside. Ansøgningsfristen er d. 2. september 2016. Hvis du har spørgsmål til opslaget kan du kontakte Martin Lund Hansen på ikm@sund.ku.dk eller 35 32 08 97.

PKL-opslag

IKM har opslået en række postgraduate kliniske lektorater med besættelse i 2017. Du kan finde opslaget på KU's jobportal samt på IKM's hjemmeside. Ansøgningsfristen er d. 6. september 2016. Hvis du har spørgsmål til opslaget kan du kontakte Dorte Lundsager på ikm@sund.ku.dk eller 35 32 70 85.

Introkursus på IKM

Husk at IKM afholder introkursus for alle nyansatte ved instituttet onsdag d. 21. september kl. 14-16 på Panum Instituttet. Deadline for tilmelding er d. 7. september. Læs mere om tilmelding og program.

Skemaændringer med kort varsel - kun relevant for undervisning på Panum/Teilum

I forbindelse med udsættelse af ibrugtagning af Mærsk Bygningen (Se nyhed herom på KUnet) skal I være ekstra opmærksomme på, at undervisningen indtil videre frem til d. 1. oktober er blevet omlagt til Panum/Teilum. For at få plads til al undervisning har det i nogle tilfælde været nødvendigt også at ændre lokale på undervisning oprindeligt planlagt på Panum til andre Panumlokaler eller til Teilum. Jeres personlige skema er opdateret, ligesom at I vil kunne finde opdaterede skemaer på skemasiden.

Biomarker Agora 2016

DTU, KU og Biopeople afholder d. 1. november Biomarker Agora 2016. Læs mere om Biomarker Agora 2016.

Novo Nordisk-stipendier

Novo Nordisk Fonden har annonceret følgende stipendier og programmer:For at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 26. august 2016