Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Nyhedsbrev november 2016

Kalender

7/11-16 Institutrådsmøde og karrieredag for kliniske forskningslektorer i IKM
9/11-16 Møde i forretningsudvalget for undervisningsudvalget
16/12-16 Tiltrædelsesforelæsning for Maiken Cavling Arendrup
31/1-17 Introkursus for nye ansatte
31/1-17 Stormøde i IKM

Møder i IKM

Der har i august, september og oktober været afholdt møder i undervisningsudvalget og institutrådet, møde for de koordinerende professorer, introkursus for nye ansatte samt afholdt fagsøjlemøder i dermato-venerologi, klinisk onkologi, ortopædisk kirurgi og neurologi. Se referaterne på de forskellige råd og udvalgs sider og på fagsøjlesiderne.

20 % forventes at ville bruge et helt år på kandidatspeciale med forskning

En survey blandt de studerende på 3. semester kandidat har vist, at ca. 20 % forventer at bruge et helt år på et kandidatspeciale med forskning i efterårssemesteret 2017 ved at kombinere opsparet studieaktivitet med studieordningens nye forskerperspektiv. Læs mere og rekruttér en studerende.

Velkommen til 7 nye kursus- og eksamensansvarlige

IKM har i 2016 fået 7 nye kursus- og eksamensansvarlige på medicinstudiet. Institutleder Lars Bo Nielsen og viceinstitutleder Jesper Hastrup Svendsen vil gerne takke alle kursus- og eksamensansvarlige for det store arbejde, der bliver lagt i opgaven. Læs mere og se hvem de nye kursus- og eksamensansvarlige er.

Ansættelser

Kliniske professorer
Per Cayé-Thomasen, Oto-rhino-laryngologi msfp otologi og neurootologi, Rigshospitalet - HovedOrtoCentret
Rikard Ingemansson, Thoraxkirurgi msfp transplantation af hjerte og lunger, Rigshospitalet - Hjertecentret
Lars Konge, Prægraduat medicinsk uddannelse, CAMES Rigshospitalet (lærestolsprofessorat)
Lars Køber, Kardiologi, Rigshospitalet - Hjertecentret (lærestolsprofessorat)
Jens Sønksen, Urologi, Herlev-Gentofte Hospital - Herlev (lærestolsprofessorat)

Kliniske forskningslektorer
Nina Skavlan Godtfredsen, Intern medicin: lungesygdomme, Amager-Hvidovre Hospital - Hvidovre
Ditte Marie Saunte, Dermato-venerologi, Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Ole Lander Svendsen, Intern medicin: endokrinologi, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital - Bispebjerg

Kliniske lektorer og undervisningslektorer
IKM har pr. 1/9-16 ansat og genansat en række kliniske lektorer og kliniske undervisningslektorer. Se listen over de ansatte lektorer.

Skemaændringer med kort varsel - kun relevant for undervisning på Panum/Teilum

Det vides endnu ikke, hvornår undervisningslokalerne i Mærsk Bygningen kan tages i brug. Vær derfor opmærksom på, at der i resten af efterårssemestret kan ske skemaændringer med kort varsel. Jeres personlige skemaer er opdateret, ligesom at I vil kunne finde opdaterede skemaer på skemasiden.

Inspiration fra England skal fremme sundhedsforskning i hovedstaden

Region Hovedstaden og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet indleder nu et styrket samarbejde, der skal bane vejen for en ny type sundhedsinnovation i København. Samarbejdet udmønter sig konkret i et nyt fælles sundhedsforskningsakademi ved navn Copenhagen Health Science Partners også kaldet CHSP. Læs mere

International hæder til dansk kolesterolforsker

Professor Børge Nordestgaard fra Københavns Universitet er blevet udnævnt til æresdoktor på Buenos Aires Universitet i Argentina, der er blandt de højest rankede universiteter i Sydamerika. Prisen er baseret på hans banebrydende forskning i folkesygdomme som hjertekarsygdomme, kræft og lungesygdomme. Læs mere

Møder/konferencer

Øresundsymposium
CAMES afholder d. 6. december 2016 det 13. Øresundsymposium. Se program for symposiet. CAMES afholder derudover workshops i forbindelse med symposiet d. 5. december. Se workshopprogram. Tilmelding til symposiet skal ske senest d. 25. november direkte til CAMES.

Alt om kongres
Wonderful Copenhagen afholder d. 23. november konferencen Alt om kongres, hvor du kan høre om mulighederne for at få hjælp til at organisere en kongres. Se program og hvordan du tilmelder dig.

Workshops og kurser

6/12-16: Getting started with the new Absalon
11/1-17: Getting started with the new Absalon
19/1-16: Getting started with the new Absalon
9/3-16: Kursus i vejledning af specialestuderende (link til KUnet)For at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 04. november 2016