Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Julebrev 2016

Tak for samarbejdet i 2016.

Dobbeltundervisningen har kørt på flere semestre pga. implementering af den nye studieordning. Vi vil gerne takke for den kæmpe ekstra indsats de involverede har ydet.

Lars Bo og Jesper har i efteråret 2016 afholdt møder med de ordførende professorer med fokus på fagsøjlens undervisning, forskning og rekruttering. Det har været givtigt og glædeligt at få indsigt i hvordan alle fagsøjler udvikler samarbejdet på tværs af hospitaler.

I 2016 ansatte IKM 13 nye kliniske professorer - 3 fratrådte. IKM har pr. 1. december 2016 i alt 204 kliniske professorer. I november har bestyrelsen for Københavns Universitetshospital (SUND samt de to regioner) besluttet at opslå tre lærestolsprofessorater. Professoraterne opslås i Anæstesiologi, Endokrinologi og Patologi med tilhørende overlægestilling på Rigshospitalet.
Vi ansatte også 14 kliniske forskningslektorer (10 i Region Hovedstaden og 4 i Region Sjælland). Vi er ved at forberede opslag af flere kliniske forskningslektorater med tilhørende hospitalsstilling i Region Sjælland i foråret 2017.

Til foråret 2017 planlægger Lars Bo dialogmøder med de koordinerende professorer og hospitalsledelserne for at sikre et fælles overblik over samarbejdet og planer.

Institutrådet holdt i november karrieredag for instituttets kliniske forskningslektorer. Der har ikke tidligere være afholdt karrieredage på det kliniske område. Karrieredagen var en stor succes med udelukkende positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Institutrådet beslutter ved et kommende møde, om karrieredagen skal være en fast del af rådets aktiviteter.

IKM’s kliniske rejsehold har nu besøgt Faculty Clubs på næsten alle geografier. Fokus er på  det gode kliniske ophold. Rejseholdet vil i foråret 2017 begynde at besøge kliniske afdelinger. I første omgang, vil de intern medicinske og kirurgiske afdelinger på Hvidovre, Gentofte, Holbæk, Nordsjælland, Slagelse, Køge og Roskilde vil få tilbudt besøg i.

IKM har fået en klinisk ambassadør (overlæge, klinisk lektor Thomas Engstrøm), som skal styrke samarbejdet og koordinere indholdet i grænsefladerne mellem de præ-kliniske og de kliniske kurser. Vi tror, at dette vil bidrage til en endnu bedre lægeuddannelse.

Vi ønsker alle i IKM en glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsner

Lars Bo, Jesper og Eve

Kalender

16/12-16 Tiltrædelsesforelæsning for Maiken Cavling Arendrup
19/1-17 EIT Health Innovation Projects - What's in it for me?
31/1-17 Introkursus for nye ansatte ved IKM
31/1-17 Stormøde i IKM
3/2-17 Tiltrædelsesforelæsning for Dina Cortes
17/3-16 Tiltrædelsesforelæsning for Richard Ingemansson

Møder i IKM

Der har i november og december været afholdt møde i forretningsudvalget for IKM's undervisningsudvalg samt fagsøjlemøder i anæstesiologi, urologi og endokrinologi. Institutrådet har afholdt karrieredag for de kliniske forskningslektorer ved IKM.

Ansættelser

Kliniske professorer
Allan Flyvbjerg, Endokrinologi msfp diabetisk patofysiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen

Lukning af Absalon

Vi håber, at I er kommet godt i gang med det nye Absalon. Som Uddannelsesservice tidligere har annonceret, bliver der lukket for adgang til det ”gamle” Absalon per 31. januar 2017. Læs mere om, hvordan du overfører indhold fra det gamle til det nye Absalon.

Ny sammensætning af studienævnet

Studienævnene for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse er blevet lagt sammen, og der er derfor ved fredsvalg blev nedsat et nyt studienævn. IKM har fået valgt følgende repræsentanter og suppleanter ind:

Medicin
Peter Schwarz, Klinisk professor
Vagn Eskesen, Klinisk lektor
Ismail Gögenur, Klinisk professor (suppleant)
Vibeke Backer, Klinisk professor (suppleant)

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Jette Led Sørensen, Klinisk lektor

Thomas Engstrøm valgt som klinisk ambassadør

IKM har med støtte fra undervisningskvalitetspuljen tilknyttet klinisk lektor Thomas Engstrøm fra Hjertecentret på Rigshospitalet som klinisk ambassadør per 1/11-2016. Læs mere.

Velkommen til nye kursusansvarlige for tema G og klinisk kursus i kirurgi

Lise Lotte Gluud, der er klinisk forskningslektor på Gastroenheden på Hvidovre, har overtaget kursusansvaret for tema G Gastroenterologi pr. 1. december 2016.
Andrea Floyd, der er klinisk lektor ved Kirurgisk Afdeling på Holbæk, overtager kursusansvaret for klinisk kursus i kirurgi pr. 1. januar 2017. Læs mere.

Ny engelsk hjemmeside

IKM har nu fået en engelsk hjemmeside. Siden kan findes på ikm.ku.dk/english eller ved at klikke på det britiske flag i øverste højre hjørne af den danske hjemmeside. Den engelske hjemmeside er en forkortet version af IKM's danske hjemmeside. Vi håber, I bliver glade for at bruge den.

International hæder til Merete Nordentoft

Professor Merete Nordentoft har netop modtaget den prestigefyldte internationale forskerpris, Richard J. Wyatt Award, for sit arbejde med tidlig intervention målrettet unge med debuterende psykoser. Med prisen er Merete Nordentoft kommet i selskab med nogle af de mest anerkendte forskere på feltet. Læs mere.

Professor Martin Lauritzen hædres for sin hjerneforskning

Overlæge ved Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet, og professor ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi og Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Martin Lauritzen er modtager af Niels A. Lassen Prisen for 2016. Læs mere.

Copenhagen Health Science Partners

SUND og Region Hovedstaden har i efteråret 2016 indgået et samarbejde om styrkelse af den kliniske forskning under navnet Copenhagen Health Science Partners (CHSP). Samarbejdet har som første skridt indkaldt ansøgninger om forskningssamarbejder i Clinical Academic Groups (CAGs) med ansøgningsfrist d. 1. marts 2017. Læs mere.

Workshops

17/1-17 Use quizzes to guide your students
19/1-17 Getting started with the new Absalon
24/1-17 Getting started with the new Absalon


For at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 16. december 2016