Koordinerende professorer – Københavns Universitet

Koordinerende professorer/lektorer

Institut for Klinisk Medicin har koordinerende professorer eller lektorer ved hvert hospital og på hver af de syv centre på Rigshospitalet i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. De koordinerende professorer og lektorer er en del af institutstrukturen og fungerer som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets forankring på hospitalerne.

Se funktionsbeskrivelse for de koordinerende professorer.

Koordinerende professorer og lektorer ved IKM: