Ordførende professorer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Klinisk Medicin > Ansat på IKM > Råd og udvalg > Ordførende professorer

Ordførende professorer

De ordførende professorer udgør det forskningsstrategiske udvalg ved Institut for Klinisk Medicin. De ordførende professorer repræsenterer hver af fagsøjlerne ved instituttet og mødes en gang i semestret.

Se funktionsbeskrivelse for de ordførende professorer.

Fagsøjle Ordførende professor Afdeling Hospital
Anæstesiologi Lars Rasmussen Anæstesiklinikken Rigshospitalet
Børne- og ungdomspsykiatri Kerstin Plessen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Hospital
Dermato-venerologi Lone Skov Hud- og Allergiafdelingen Gentofte Hospital
Gynækologi og obstetrik Øjvind Lidegaard Gynækologisk Klinik Rigshospitalet
Intern medicin: endokrinologi Jens Faber Medicinsk Afdeling Herlev Hospital
Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Peter Bytzer

Medicinsk Afdeling

Sjællands Universitets-hospital
Intern medicin: geriatri Peter Schwarz Medicinsk Afdeling Rigshospitalet
Intern medicin: hæmatologi Kirsten Grønbæk

Hæmatologisk Klinik

Rigshospitalet

Intern medicin: infektionsmedicin Jens Lundgren Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet
Intern medicin: kardiologi Lars Køber Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet
Intern medicin: lungesygdomme Vibeke Backer Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital
Intern medicin: nefrologi Bo Feldt-Rasmussen

Nefrologisk Klinik

Rigshospitalet
Intern medicin: reumatologi Mikkel Østergaard Reumatologisk Afdeling Rigshospitalet
Karkirurgi Henrik Sillesen Karkirurgisk Klinik Rigshospitalet
Kirurgi Ismail Gögenur

Kirurgisk Afdeling

Sjællands Universitets-hospital
Klinisk biokemi Børge Nordestgaard Klinisk Biokemisk Afdeling Herlev Hospital
Klinisk farmakologi Henrik Enghusen Poulsen Klinisk Farmakologisk Afdeling Rigshospitalet
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Søren Møller Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Sektion Hvidovre Hospital
Klinisk genetik Anne-Marie Gerdes Klinisk Genetisk Afdeling Rigshospitalet
Klinisk immunologi Peter Garred Klinisk Immunologisk Afdeling Rigshospitalet
Klinisk mikrobiologi Henrik Westh Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hvidovre Hospital
Klinisk onkologi Dorte Lisbet Nielsen Onkologisk Klinik Herlev Hospital
Neurokirurgi Marianne Juhler Neurokirurgisk Klinik Rigshospitalet
Neurologi Gitte Moos Knudsen Neurologisk Klinik Rigshospitalet
Oftalmologi Henrik Lund-Andersen Øjenafdelingen Rigshospitalet
Ortopædisk kirurgi Michael Mørk Petersen Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet
Oto-rhino-laryngologi Christian von Buchwald Øre-næse-halskirurgisk Klinik Rigshospitalet
Patologisk anatomi og cytologi Elisabeth Ralfkiær

Patologiafdelingen

Rigshospitalet
Plastikkirurgi Lisbet Rosenkrantz Hølmich Plastikkirurgisk Afdeling Herlev Hospital
Psykiatri Merete Nordentoft Psykiatrisk Center København Bispebjerg Hospital
Pædiatri Gorm Greisen Neonatalklinikken Rigshospitalet
Radiologi Michael Bachmann Nielsen Radiologisk Klinik Rigshospitalet
Thoraxkirurgi Henrik Arendrup Thoraxkirurgisk Klinik Rigshospitalet
Urologi Jens Sønksen Urologisk Afdeling Herlev Hospital