Forskningsfremmende pulje – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Klinisk Medicin > Forskning > Forskningsfremmende pulje

Forskningsfremmende pulje

– for kliniske professorer ansat i Region Sjælland og ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet ansat før 1/10-16


Den forskningsfremmende pulje er etableret med midler fra Region Sjælland. Formålet med puljen er at fremme de kliniske professorers forsknings- og undervisningsmiljøer. Puljen uddeles gradvist over 5 år i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2018.

Hvem kan søge

Midlerne kan søges af kliniske professorer ved Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU med hovedansættelse i Region Sjælland ansat før 1/10-16.

Til hver klinisk professor ansat før 1/10-16 er der afsat 3 mio. kr. Hver klinisk professor kan kun disponere over et forud fastlagt beløb.

Ændrede vilkår for puljen

Vilkår for Den Forskningsfremmende Pulje er ændret, således at det kun er kliniske professorer ansat inden d. 1/10/16, der kan søge det forud fastlagte beløb på 3 mio. kr. Disse professorer vil fortsat kunne søge puljen frem til 31/12/18.

Puljen lukkes for kliniske professorer ansat fra og med den 1/10/16. Der arbejdes i regionen på at etablere en ny pulje. Dette ventes afklaret inden udgangen af 2016.

Hvad støttes

 • Forskningsstøttemedarbejdere
 • Løn til post.doc
 • Løn og studieafgift til ph.d. studerende
 • Apparatur, reagenser og lignende
 • Udgifter til egne og medarbejderes rejseaktiviteter med videnskabeligt sigte.

Hver professor skal aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne ud fra universitetets almindelige regler for eksternt finansieret forskningsvirksomhed. Der kan både være tale om regelmæssige redegørelser og rekvisition af udtræk af forbrugsdata efter aftale mellem fakultetet og regionen.

Ikke-forbrugte midler tilbageføres til puljen.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse (maksimalt 4 sider)
 • Budget
 • Ansøgers CV (maksimalt 3 sider)
 • Godkendt forskningsplan
 • Ansøgers publikationsliste inddelt i originalartikler, oversigtsartikler, bogkapitler og andre publikationer – abstracts medtages ikke
 • Udtalelse fra vejleder og CV for student, hvis der søges om løn til en navngiven student
 • Tilsagn fra nærmeste leder (typisk afdelingsledelse)

Ansøgninger kan fremsendes løbende

Hvis du ikke kan indsende ansøgning om alle 3 mio. kr. på en gang, er det muligt at søge om midler ad flere omgange. Dog skal der minimum søges om 1 mio. kr. pr. ansøgning.

Ansøgningsblanket