Forskningsfremmende pulje – Københavns Universitet

Institut for Klinisk Medicin > Forskning > Forskningsfremmende pulje

Forskningsfremmende pulje

– for kliniske professorer ansat i Region Sjælland og ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


Den forskningsfremmende pulje er etableret med midler fra Region Sjælland. Formålet med puljen er at fremme de kliniske professorers forsknings- og undervisningsmiljøer. 1. del af puljen uddeles gradvist over 5 år i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2018, mens 2. del af puljen uddeles i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019.

Hvem kan søge?

Kliniske professorer ved Institut for Klinisk Medicin eller Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU med hovedansættelse i Region Sjælland ansat før 1/10-16 har mulighed for at søge 3 mio. kr. fra Den Forskningsfremmende Pulje i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2018.

6 kliniske professorer ved Institut for Klinisk Medicin eller Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU med hovedansættelse i Region Sjælland ansat efter 1/10-16 har mulighed for at søge 1,2 mio. kr. fra Den Forskningsfremmende Pulje i perioden 1. januar 2018 til 1. august 2019. De 6 professorer modtager et brev direkte fra PFI i Region Sjælland herom.

Hver klinisk professor kan kun disponere over et forud fastlagt beløb. Det er en betingelse for tildelingen, at din ansøgning bliver positivt fagligt bedømt og kan godkendes af både PFI chef og institutleder ved Institut for Klinisk Medicin.

Hvad støttes

 • Forskningsstøttemedarbejdere
 • Løn til post.doc
 • Løn og studieafgift til ph.d. studerende
 • Apparatur, reagenser og lignende
 • Udgifter til egne og medarbejderes rejseaktiviteter med videnskabeligt sigte.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse (maksimalt 4 sider)
 • Budget
 • Ansøgers CV (maksimalt 3 sider)
 • Godkendt forskningsplan
 • Ansøgers publikationsliste inddelt i originalartikler, oversigtsartikler, bogkapitler og andre publikationer – abstracts medtages ikke
 • Udtalelse fra vejleder og CV for student, hvis der søges om løn til en navngiven student
 • Tilsagn fra nærmeste leder (typisk afdelingsledelse)

Aflæggelse af regnskab og ikke forbrugte midler

Hver professor skal aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne ud fra universitetets almindelige regler for eksternt finansieret forskningsvirksomhed. Der kan både være tale om regelmæssige redegørelser og rekvisition af udtræk af forbrugsdata efter aftale mellem fakultetet og regionen. Ikke-forbrugte midler tilbageføres til puljen.

Ansøgningsblanket