Internationaliseringspulje - forskningsmidler i IKM – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Klinisk Medicin > Forskning > Internationaliseringsp...

Internationaliseringspulje - Forskningsmidler i IKM

Internationaliseringspuljen er etableret med midler fra Region Hovedstaden. Formålet med puljen er at fremme de kliniske forsknings- og undervisningsmiljøers internationalisering og rekruttering af studerende til klinisk forskning med internationalt snit.

Der er uddelt midler fra Internationaliseringspuljen for sidste gang i 2017.

Hvem kan søge:

Midlerne kan søges af kliniske forskningslektorer, kliniske lektorer og kliniske undervisningslektorer (A-, B- og C-lektorer) ved Institut for Klinisk Medicin eller Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, med hovedansættelse i Region Hovedstaden.

Hvad støttes:

  • Der kan søges om 50.000-120.000 kr. til støtte til drift, løn til TAP eller studenterhjælp, apparatur og rejser med forskningsindhold (ikke konferencer) – i forbindelse med de kliniske underviseres forskningsprojekter med et internationalt sigte
  • Derudover kan der på tilsvarende vis søges om op til 60.000 kr. til et stipendium til en navngiven studerende til støtte for de kliniske underviseres forskning med et internationalt sigte. Læs mere om reglerne nedenfor.

Hospitalet kan ikke trække overhead fra bevillinger fra internationaliseringspuljen. Der skal derfor ikke søges om midler til overhead.

OBS! Nye regler for ansøgning om støtte til stipendier for studerende

Forskningsåret er helt afskaffet for medicinstuderende. Samtidig er der indført nye fælles orlovsregler på Københavns Universitet. Muligheden for at bevilge støtte til skolarstipendiater på 120.000 kr. fra internationaliseringspuljen er derfor bortfaldet.

Det er fortsat muligt at søge Internationaliseringspuljen om 60.000 kr. til et halvt års forskningsophold med et internationalt sigte til en navngiven studerende. Den navngivne studerende skal have påbegyndt sin kandidatuddannelse før efterårssemesteret 2016 og må ikke have opbrugt sin mulighed for at holde et halvt års orlov på kandidatuddannelsen. Forskningsopholdet skal tage hensyn til semesterperioderne og derfor placeres i perioden 1. februar til 31. juli eller 1. august til 31. januar.  

Den studerende kan eventuelt kombinere det halve års forskningsophold med stipendium med forskningssporet på den nye kandidatstudieordnings 5. semester. Mens den studerende er indskrevet på  forskningssporet på 5. semester kandidat, modtager han/hun SU og må ikke modtage stipendium, da det aldrig accepteres at give ECTS for lønnet arbejde. Læs mere om de nye orlovsregler og forskningssporet på den nye kandidatstudieordning.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse, hvor internationaliseringsaspektet skal fremgå (maksimalt 4 sider)
  • Budget
  • Ansøgers CV (maksimalt 3 sider)
  • Ansøgers publikationsliste inddelt i originalartikler, oversigtsartikler, bogkapitler og andre publikationer – abstracts medtages ikke
  • Udtalelse fra vejleder og CV for student, hvis der søges om stipendium til en studerende
  • Tilsagn fra nærmeste leder (typisk afdelings- eller klinikledelse)

Ansøgningsrunde 2017

Der er åbent for ansøgning til Internationaliseringspuljen 2017 i perioden 23. januar til 28. februar 2017. Bevillinger er gældende i maksimalt 2 år og administreres af IKM. Ikke-forbrugte midler tilbageføres til puljen.

Sådan søger du:

Udfyld den elektroniske blanket. Sørg for at have alle relevante bilag parat i pdf-format. Kun ansøgninger indsendt på e-blanket behandles. Vi behandler kun 1 ansøgning pr. ansøger. Du kan altså ikke søge om midler til flere projekter i samme ansøgningsrunde.

Gå til ansøgningsblanketten