KUs største institut udpeger to viceinstitutledere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Klinisk Medicin > Nyheder > Nyheder 2017 > KUs største institut u...

30. marts 2017

KUs største institut udpeger to viceinstitutledere

1. april 2017 tiltræder klinisk forskningslektor Ruth Frikke-Schmidt og professor Peter Bytzer som viceinstitutledere på Institut for Klinisk Medicin.

De to viceinstitutledere skal understøtte konstitueret institutleder Jesper Hastrup Svendsens arbejde med at drive og udvikle KU’s absolut største institut. Og det er en stor mundfuld på et institut, der rummer op mod 700 ansatte og er fordelt på over 30 geografiske områder.

Med mange tidsbegrænsede ansættelser ligger der et massivt stykke arbejde i løbende at bedømme, udvælge og ansætte lektorer til at varetage undervisningsopgaver lokalt på hospitalerne samt tilsvarende processer ved ansættelser af kliniske forskningslektorer og professorer til varetagelse af både forsknings- og undervisningsopgaver.

Med de to stærke profiler tilføres kræfter, så disse opgaver kan løftes optimalt, og samtidig er ambitionen generelt at styrke samarbejdet med Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Ruth Frikke-Schmidt er klinisk forskningslektor ved Institut for Klinisk Medicin og overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet. Peter Bytzer er lærestolsprofessor og koordinerende professor ved Sjællands Universitetshospital og samtidig ordførende professor.

”Region Hovedstaden og særligt Region Sjælland er store medspillere i vores undervisningsaktiviteter, og med de to nye viceinstitutledere er ambitionen, at vi kan knytte endnu stærkere bånd og styrke samarbejdet med regionerne”, siger konstitueret institutleder Jesper Hastrup Svendsen.

Jesper Hastrup Svendsen håber også, at den nye ledelse på instituttet giver mulighed for at styrke inddragelsen af alle 34 fagsøjler, dvs. medicinske specialer, bedre og bredere, så man på tværs af søjlerne kan løfte de mange opgaver, instituttet står overfor.

En af de førstkommende opgaver er den forestående forskningsevaluering, der for Institut for Klinisk Medicins vedkommende har den særlige krølle på halen, at forskningen er spredt ud over regionernes hospitaler. Og så er Jesper Hastrup Svendsens drøm, at den gode linje, der er i undervisningen, bevares og udvikles – bl.a. gennem nye, interaktive undervisningsformer.

”Jeg ser virkelig frem til at arbejde sammen med de to nye viceinstitutledere og byder dem velkomne til et velfungerende institut med mange spændende og vigtige opgaver foran sig”, siger Jesper Hastrup Svendsen.

Kort om Ruth Frikke-Schmidt
Ruth Frikke-Schmidt har været ph.d.-vejledningslektor fra 2012-2013. Siden august 2013 har hun været klinisk forskningslektor ved Institut for Klinisk Medicin og overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet. Ruth Frikke-Schmidt er derudover innovationsambassadør ved Institut for Klinisk Medicin.

Kort om Peter Mikael Bytzer
Peter Bytzer har været klinisk lektor fra 2001-2004, klinisk forskningslektor fra 2004-2007 og klinisk professor i Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi ved Institut for Klinisk Medicin og overlæge ved Medicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital fra oktober 2007. Peter Bytzer tiltrådte et lærestolsprofessorat i 2013. Han har derudover været koordinerende professor ved Sjællands Universitetshospital siden oktober 2013 og ordførende professor i Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi siden 2013.