Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Nyhedsbrev februar 2017

Kalender

10/2-17 Tiltrædelsesforelæsning for Fin Stolze Larsen
8/3-17 Undervisningsudvalgsmøde
22/3-17 Møde i forsamlingen af ordførende professorer
29/3-17 Møde med de koordinerende professorer og lektorer

Møder i IKM

Der har i januar været afholdt fagsøjlemøder i infektionsmedicin og møde for eksaminatorerne i pædiatri.

Institutleder Lars Bo Nielsen bliver dekan i Aarhus

Lars Bo Nielsen, professor, dr. med. og institutleder for Institut for Klinisk Medicin tiltræder pr. 1. april stillingen som dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. Læs mere.

Jesper Hastrup Svendsen konstitueret institutleder

Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer har besluttet at konstituere viceinstitutleder og klinisk professor Jesper Hastrup Svendsen som institutleder for Institut for Klinisk Medicin fra 1. april 2017. Jesper har været viceinstitutleder siden 1. september 2014.

Stormøde 2017

IKM holdt stormøde for alle ansatte d. 31. januar i fantastiske rammer i det nye Mærsk Tårn. Der var oplæg fra Ulla Wewer, studielederen fra Aalborg Universitet Stig Andersen, studieleder for medicin Jørgen Kurtzhals, institutleder Lars Bo Nielsen samt uddeling af Uddannelsesprisen 2017 til Neurologisk Afdeling på Herlev. Du finder præsentationerne fra stormødet på IKM's hjemmeside.

Ansættelser

Professorer
Ulrik Pedersen Bjergaard, Endokrinologi msfp akut diabetologi, Nordsjællands Hospital
Carsten Lundby, Human integrativ fysiologi msfp træning som medicin til patienter med kardiopulmonære sygdomme, Righospitalet - Finsencentret
Ivan Vogelius, Klinisk onkologi msfp medicinsk fysik og stråleterapi, Rigshospitalet - Finsencentret
Fin Stolze Larsen, Gastroenterologi og hepatologi msfp leversvigt, Rigshospitalet - Abdominalcentret

Lektorer
IKM har pr. 1/2-17 ansat og genansat en række kliniske lektorer og kliniske undervisningslektorer. Se listen over de ansatte lektorer.

Velkommen til nye kursus- og eksamensansvarlige

Klinisk forskningslektor Ditte Saunte har overtaget kursus- og eksamenansvaret for klinisk kursus i dermato-venerologi pr. 1. januar 2017.
Klinisk lektor Dan Lou Isbye overtager kursus- og eksamensansvaret for kursus i akut patient pr. 1. februar 2017. Læs mere om de nye kursus- og eksamensansvarlige.

Internationaliseringspuljen - ansøgningsfrist 28. februar

IKM uddeler i 2017 midler fra Internationaliseringspuljen på minimum 1,3 mio. kr. Puljen kan søges af kliniske forskningslektorer, kliniske lektorer og kliniske studielektorer ved IKM eller IFSV med hovedansættelse i Region H. Bemærk, at der er ændrede vilkår for ansøgning. Læs mere om puljen og se hvordan du søger.

Undervisningskvalitetspuljen - ansøgningsfrist 1. juni

SUND, Region Hovedstaden og Region Sjælland har i samarbejde etableret en pulje til udvikling af den kliniske undervisning - Undervisningskvalitetspuljen. Formålet med puljen er at understøtte udvikling og fastholdelse af god og forskningsbaseret kvalitet i den kliniske undervisning på medicinstudiet. Læs mere om puljen og se hvordan du søger.

16 millioner til øjendråber

SUND og Sjællands Universitetshospital afprøver som verdens første en ny øjendråbe, der kan behandle sygdomme i nethinden. Eksisterende øjendråber virker nemlig ikke effektivt på den bagerste del af øjet. Projektet har nu fået en stor bevilling fra EU. Læs mere.For at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 06. februar 2017