Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Nyhedsbrev september 2017

Kære alle IKM-ansatte

Ny strategi for KU
Rektoratet og universitetsdirektøren er henover sommeren blevet klar med udkastet til KU’s strategi for 2018-2023. Indtil den 27.09.17 er udkastet i høring i ledelses- og samarbejdsfora, og samtidig opfordres alle medarbejdere og studerende til at kommentere strategiudkastet på KUnet. IKM hører strategiudkastet i Institutrådet og i fagsøjlerne via de ordførende professorer. Læs og kommenter udkastet på KUnet. I forlængelse af KU’s strategi skal både SUND og IKM udarbejde egne strategier. Arbejdet med IKM’s strategi starter i november 2017.

Forskningsevaluering
IKM har siden februar været i gang med en forskningsevaluering. Institutledelsen er snart færdig med instituttets selvevalueringsrapport, hvor fagsøjlernes input indgår. Efter planen sender vi rapporten til det internationale evalueringspanel i slutningen af september, og panelet besøger IKM og SUND den 30.11.17-01.12.17.

Ny internationaliseringsambassadør
Ramon Gordon Jensen er ny internationaliseringsambassadør pr. 01.09.17. Ramon er ansat som lektor på Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet og skal i samarbejde med Sektion for Internationalisering på SUND arbejde med systematisering, kvalitet og udvikling af kliniske ophold for internationale studerende.

Skal IKM hjælpe med at rekruttere specialestuderende til forårssemesteret?
Hvis du vil rekruttere studerende til bachelorprojekter eller kandidatspecialer i forårssemesteret 2018, skal du i gang nu. Det gælder særligt, hvis du vil rekruttere en studerende til forskerperspektivet på det valgfrie 5. semester af kandidatuddannelsen i medicin og det tilhørende kandidatspeciale på 25 ECTS. Læs hvordan vi kan hjælpe dig på IKM's hjemmeside.

Kun 41 studerende på specialefokuserede kurser
Det er en usædvanligt lille studenterårgang, der starter på det nye valgfrie 5. semester i efterårssemesteret 2017 og kun 41 studerende er pt. tilmeldt specialefokuserede kurser ved IKM. Mange kurser er ikke blevet oprettet, og det mest populære kursus har kun 5 studerende. Overordnet kursusansvarlig for de specialefokuserede kurser og medlem af studienævnet Peter Schwarz understreger, at ingen har grund til at føle sig fravalgt af de studerende. Vi forventer en meget større studenterårgang i forårssemesteret 2018.

Stormøde 30.01.18
IKM afholder det årlige stormøde tirsdag den 30.01.18 fra kl. 15.00. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi sender invitation og program ud til alle ansatte, når vi nærmer os.

Kan du ikke komme på KUnet?
Kan du ikke komme på KUnet eller Absalon? Ved du ikke, hvem du skal kontakte i Studieservice for at få flyttet din forelæsning? Kan du ikke finde dit skema? Mangler du kontaktoplysninger på Ph.d.-skolen? Få hjælp på IKM’s hjemmeside.

Fortsat forsinkelser på HR-sager
På grund af etablering af nyt HR-Center på SUND oplever vi fortsat forsinkelser på alle typer HR-sager.

Indskrivning af kliniske ph.d.-studerende
Institutlederen behøver ikke underskrive ved indskrivning af kliniske ph.d.-studerende. På ph.d.-skolens hjemmeside finder du information om retningslinjer og muligheder for ph.d.-studerende.

Ansættelser
Kliniske lektorer pr. 01.09.17: Anne Katrine Wienecke, Bo Mølholm Hansen, Christoffer Tandrup Jensen, Ida Hageman Pedersen og Nanette Monique Debes.

Velkommen til alle!

Mange hilsener
Eve, Ruth, Peter og Jesper 

Nyheder 

Kalender


KU workshop om undervisningsudvikling

 Workshops hos Centre for Online and Blended LearningFor at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 31. august 2017