Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Nyhedsbrev marts 2018

Opslag af kliniske lektorater

IKM har opslået en antal kliniske lektorater til besættelse pr. 1. september 2018. Du finder opslaget på KU's jobportal.

Strategiproces på IKM

Københavns Universitet har i løbet af 2017 udarbejdet en ny overordnet strategi, som skal løbe frem til 2023. Den nye strategi vil fokusere på bedre sammenhæng mellem forskning og uddannelse, mellem fagområderne og i de administrative processer. Men også på samarbejde mellem universitetet og samfundets aktører, for eksempel mellem uddannelse og praksis og mellem forskning og aftagere. Fundamentet er stærke faglige miljøer. Derfor vil vi på KU udnytte universitets bredde og stærke internationale position til at skabe endnu tættere relationer og tiltrække viden og talent til Danmark – til gavn for samfundet nationalt og globalt. Fokus i de kommende år vil være på talent og bedre kvalitet. Se KU's strategi

I forlængelse af den overordnede strategi skal vi i IKM udarbejde vores egen strategi, som tager udgangspunkt i ovenstående fokuspunkter, men i en klinisk kontekst. Strategiprocessen på IKM løber fra februar og har deadline i august 2018, hvor et samlet bidrag skal afleveres til dekanatet på SUND.
IKM afholdt strategiseminar d. 5. marts, hvor vi havde inviteret de ordførende professorer/lektorer, de koordinerede professorer/lektorer, forretningsudvalget for undervisning, repræsentanter fra de kliniske forskningslektorer, udvalgte ph.d.-studerende, studielederen for medicin, udvalgte studerende samt repræsentanter fra henholdsvis Region Sjælland og Region Hovedstaden. Tak til deltagerne i seminaret for jeres bidrag med prioritering af de målsætninger, som IKM skal have fokus på de næste par år. Institutledelsen vil de kommende måneder arbejde videre på IKM’s strategi og forventer at have et udkast til mål- og handleplan klar i løbet af foråret. Dette udkast forventer vi at sende i høring i bl.a. fagsøjlerne, således at alle ansatte i IKM får mulighed for at kommentere på strategien.

Anæstesiologisk afdeling på Køge modtager uddannelsesprisen

Lise Nørrekjær Hansen fra Anæstesiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge var glad og stolt, da hun fik overrakt uddannelsesprisen på IKM’s stormøde sammen med ledende overlæge Erland Pedersen og overlæge Hans Christian Toft Boesen. Prisen blev tildelt på baggrund af indstillinger fra hospitalsledelsen og 5 studerende. Se vinderne.

Sådan håndterer du henvendelser fra internationale studerende om selvarrangerede kliniske ophold

Mange internationale studerende henvender sig på egen hånd til ansatte på de kliniske afdelinger for at selvarrangere et klinisk ophold på afdelingen som led i deres uddannelse. Den enkelte kliniske afdeling bestemmer selv, om man ønsker at tage imod disse studerende. Ønsker du ikke at modtage den internationale studerende, skal du selv sige nej tak til vedkommende. Læs mere om reglerne for internationale enkeltstuderende og find en mailskabelon til dem, du ønsker at afvise.

Stormøde 2018

IKM afholdt stormøde for alle ansatte tirsdag d. 30. januar i Mærsk Tårnet. Mødet var godt besøgt, og de fremmødte fik inspiration til både forskning og undervisning. Rektor Henrik C. Wegener gav sit syn på IKM's rolle som en del af Københavns Universitet. Se præsentationerne fra stormødet.

Få hjælp til at rekruttere en specialestuderende

Hvis du vil rekruttere studerende til bachelorprojekter eller kandidatspecialer i efterårssemesteret 2018, skal du i gang nu. De studerende tilmelder sig undervisningen i efterårssemesteret i perioden 15. maj til 1. juni. Vælger de forskerperspektivet, bør de indgå aftale med en konkret afdeling, inden de tilmelder sig. IKM kan hjælpe dig med at få et opslag lagt ud på portalen KU Projekt og job, hvor du kan søge en studerende til et bachelorprojekt eller kandidatspeciale. Du skal blot udfylde en e-blanket med beskrivelse af projektet og alle formalia. Projektet kan være i opslag på portalen i 4 uger. Derfor skal du udfylde e-blanketten senest 1. april. Læs mere og find link til blanketten på IKM's hjemmeside.

Nyt online-system til indskrivning af ph.d.-studerende

Ph.d.-skolen har d. 1. februar 2018 lanceret et nyt system til indskrivning af ph.d.-studerende. Den nye ansøgningsblanket er webbaseret, og dermed udgår den nuværende Word-blanket. Fra 1. februar ligger den nye ansøgningsblanket på Ph.d.-skolens hjemmeside. BEMÆRK at godkendelse skal sendes til Ph.d.-skolen og IKKE til institutlederen for IKM. Læs mere om det nye online indskrivningssystem.

Sådan henter du dit personlige skema

Når du er ansat som underviser på SUND, kan du hente dit personlige skema via KUnet, så du kan få vist det på mobilen eller i din egen kalender. Læs mere.

Implementering af CensorIT

SUND er ved at implementere CensorIT under alle censorkorps indenfor det sundhedsvidenskabelige område, herunder Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark. Systemet anvendes til at allokere censorer til eksamener, herunder bachelorprojekter og kandidatspecialer, med ekstern censur. Pr. 1. april 2018 skal du som eksaminator (vejleder) ikke selv finde en kvalificeret censor, men i stedet rette henvendelse til eksamensadministrationen, der via CensorIT bestiller en censor indenfor det/de fagområde(r), der er relevant(e).

HR skriver nu til dig via e-boks om forhold vedrørende ansættelsesvilkår

Fremover vil du modtage eventuel post fra HR i din e-boks. Sikker digital post er indført i HR pr. 9. januar. Materiale, som du tidligere modtog fra HR med Post Nord i postkassen sendes nu til din e-boks i stedet for. Det er fx breve vedrørende forlængelser, ændringer i arbejdstid og arbejdssted, barselsbreve og ansættelsesbeviser. Læs mere (link til KUnet)

Ansættelser

Kliniske professorer

  • Peter Schwarz, Endokrinologi, Rigshospitalet - Abdominalcentret (lærestolsprofessorat)
  • Finn Gustafsson, Cardiology wsfo Advanced Heart Failure and Transplantation, Rigshospitalet - Hjertecentret

Kalender

09.03.18 Tiltrædelsesforelæsning for Karen Julie Gehl
06.04.18 Tiltrædelsesforelæsning for Carsten Lundby
11.04.18 Møde for koordinerende professorer og lektorer
18.04.18 Møde for ordførende professorer og lektorer
26.04.18 Tiltrædelsesforelæsning for Jacob Pontoppidan Thyssen
17.05.18 Tiltrædelsesforelæsning for Christian Hassager
17.05.18 Tiltrædelsesforelæsning for Steen Bendix Haugaard
24.05.18 Forretningsudvalgsmøde for undervisningsudvalg
31.05.18 Tiltrædelsesforelæsning for Finn Gustafsson
15.06.18 Tiltrædelsesforelæsning for Pär Magnus FontesFor at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 09. marts 2018