Nyhedsbrev september 2018

Kære alle

Region Sjælland-spor på kandidatuddannelsen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU og Region Sjælland har indgået en aftale om at etablere et Region Sjælland-spor for 24 studerende på kandidatuddannelsen i medicin. Formålet er at få flere færdiguddannede læger til regionen. Region Sjælland-sporet skal i første omgang udelukkende placeres på Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde (SUH). Region Sjælland-sporet udrulles på 5. semester KA i foråret 2019 med mulighed for at tage forskerperspektivet og udvalgte specialefokuserede kurser. I efteråret 2019 udbydes 6. semester KA ved SUH. I foråret 2020 starter de første studerende på et fuldt Region Sjælland-spor på kandidatuddannelsen. På langt de fleste kliniske kurser betyder Region Sjælland-sporet primært, at vi reserverer 24 af de eksisterende klinikpladser på SUH til denne gruppe studerende. Det er endnu uafklaret, hvordan de teoretiske kurser konkret kan afvikles ved SUH. Region Sjælland arbejder på at etablere særlige tiltag, der skal gøre det attraktivt for de studerende at melde sig. Man håber bl.a. at kunne tilbyde de studerende på sporet KBU-forløb i regionen og sammenhængende postgraduate uddannelsesforløb.

Meroptag på bacheloruddannelsen i medicin

Fra 2019 optages der årligt 250 ekstra medicinstuderende på bacheloruddannelserne i medicin i Danmark, heraf 98 ekstra studerende på KU fordelt på 49 med studiestart i efteråret 2019 og 49 med studiestart i foråret 2020. Da der normalt er et frafald på bacheloruddannelsen på 10-15 %, og vi samtidig stopper med at optage studerende på kandidatuddannelsen fra de øvrige universiteter i Danmark, forventer vi, at meroptaget på kandidatuddannelsen bliver på ca. 20 studerende pr. semester. Antallet vil variere fra årgang til årgang, da de studerende ofte bliver forsinkede i løbet af deres studieforløb. Meroptaget rammer 1. semester af kandidatuddannelsen i efteråret 2022.

Strategi på IKM

IKM har i løbet af foråret 2018 udarbejdet en Mål- og handleplan 2018/2019 for strategien på instituttet. Mål- og handleplanen er nu gennemgået af dekanen og institutledelsen skal i samarbejde med råd og udvalg i instituttet snarest i gang med at implementere de konkrete punkter i mål- og handleplanen. Den endelige proces afventer godkendelse fra rektor. Du kan se hovedpunkterne i IKM's Mål- og handleplan for 2018/2019 på IKM's strategihjemmeside.

Kvalitetssikring på SUND

På SUNDs site for kvalitetssikring af uddannelser kan du bl.a. finde evalueringer af alle uddannelser som IKM's ansatte underviser på, SUNDs kvalitetssikringspolitik samt de seneste dimittendundersøgelser som KU har gennemført. Du finder det hele på SUNDs hjemmeside, hvor du også finder kontaktoplysninger på medarbejderne i enheden.

Mange hilsner

Eve, Peter, Ruth og Jesper

Opslag af Absalon-ambassadør

IKM har opslået et klinisk lektorat med funktion som Absalon-ambassadør for at forbedre brugen af Absalon-læringsplatformen i den kliniske undervisning. Læs mere om stillingen og se hvordan du søger i opslaget.

Hvem skal modtage Uddannelsesprisen 2019?

Du kan nu indstille en afdeling, som du mener gør en særlig forskel for de medicinstuderende i klinisk ophold til IKM's uddannelsespris 2019. Læs mere om uddannelsesprisen og find indstillingsblanket.

Mød IKM's forskere på Kulturnatten

Klinisk forskningslektor Fredrik Folke og klinisk lektor Lasse Bremholm Hansen deltager d. 12. oktober i Kulturnatten sammen med en lang række andre forskere fra SUND. Fredrik og Lasse skal fortælle om og demonstrere hhv. genoplivning og hjertestop og kikkertundersøgelser. Se det fulde program for Kulturnatten på SUND.

Velkommen til to nye kursusansvarlige

Niels Eske Bruun er ny kursusansvarlig for tema E i hjerte-karsygdomme på medicins 1. semester kandidat. Niels Eske har siden 1. maj 2018 været lærestolsprofessor i kardiologi ved IKM med tilhørende overlægestilling ved Sjællands Universitetshospital - Roskilde.
Trine Boysen er ny kursusansvarlig for tidligt klinisk ophold på medicins 3. semester bachelor. Trine er til daglig klinisk lektor ved IKM og Sjællands Universitetshospital - Køge.

Workshop om undervisningsprogram for yngre læger

SUND får i oktober besøge af Sub-Dean International, læge Fawzia Huq fra Concorde Clinical School, University of Sydney, som har udviklet et prisvindende undervisningsprogram for yngre læger. Hun afholder workshop om programmet d. 3. oktober kl. 16-18.30. Læs mere om workshoppen og se hvordan du tilmelder dig.

Valg på KU

I november 2018 afholdes der valg til flere organer på KU (Bestyrelsen, Akademiske råd, Studienævn, Ph.d.-udvalg). For IKM's vedkommende skal der vælges kandidater til akademisk råd på SUND samt Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse). Sekretærerne for de enkelte udvalg kan kontaktes for hjælp med opstilling. Læs mere om valget på KU (link til KUnet).

Stormøde 2019

Husk at IKM afholder stormøde for alle ansatte ved instituttet tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 15.00. Tilmelding til stormødet udsendes i slutningen af november.

Ansættelser

Kliniske professorer

  • Caroline Michaela Nervil Kistorp, Intern Medicin: Endokrinologi msfp hypofyse-, binyre- og gonadesygdom, Rigshospitalet - Abdominalcentret
  • Ellen Christine Leth Løkkegaard, Gynækologi og obstetrik msfp epidemiologiske aspekter af gynækologi og obstetrik, Nordsjællands Hospital
  • Celeste Porsbjerg, Lungesygdomme msfp svær astma, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
  • Ruth Frikke-Schmidt, Klinisk biokemi med særligt fokus på hjerte-sygdomme og demens, Rigshospitalet - Diagnostisk Center

Kliniske forskningslektorer i Region Hovedstaden

IKM har pr. 1. august 2018 ansat 30 kliniske forskningslektorer i Region Hovedstaden. Se listen over de kliniske forskningslektorer.

Implementering af CensorIT

SUND er ved at implementere CensorIT under alle censorkorps indenfor det sundhedsvidenskabelige område, herunder Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark. Systemet anvendes til at allokere censorer til eksamener, herunder bachelorprojekter og kandidatspecialer, med ekstern censur. Pr. 1. april 2018 skal du som eksaminator (vejleder) ikke selv finde en kvalificeret censor, men i stedet rette henvendelse til eksamensadministrationen, der via CensorIT bestiller en censor indenfor det/de fagområde(r), der er relevant(e).

Kalender

27.09.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Peter Schwarz
12.10.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Henrik Løvendahl Jørgensen
24.10.18 Møde for koordinerende professorer og lektorer
26.10.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Ellen Leth Løkkegaard
02.11.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Thomas Engstrøm
07.11.18 Møde for ordførende professorer og lektorer
09.11.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Charlotte Suetta
16.11.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Morten Dahl
16.11.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Peter Riis Hansen
22.11.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Selina Kikkenborg Berg
29.11.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Caroline Kistorp
18.01.19 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Ruth Frikke-Schmidt
22.01.19 Introkursus for nyansatte ved IKM
22.01.19 Stormøde i IKM
22.02.19 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Zeynep Tümer


For at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 21. september 2018