Nyhedsbrev november 2018

Husk at stemme til valget på KU

Husk at du kan stemme på IKM's repræsentanter til Akademisk Råd og Studienævnet. Afstemningen starter mandag d. 26. november kl. 10.00 og slutter fredag d. 30. november kl. 15.00. Navnene på kandidaterne offentliggøres onsdag d. 7. november på Valgsekretariatets KUnet-side.

Call for nye Clinical Academic Groups hos GCHSP

Copenhagen Health Science Partners er blevet udvidet med to nye aktører - Region Sjælland og DTU - og er blevet til Greater Copenhagen Health Science Partners. Det udvidede samarbejde har netop udsendt deres første call til nye Clinical Academic Groups (CAGs). Ansøgningsfristen er d. 25. februar 2019 kl. 12.00. Læs mere om opslaget, hvordan du ansøger og GCHSP.

IKM's kliniske rejsehold

IKM's kliniske rejsehold har siden februar 2016 taget rundt og hjulpet en række afdelinger med at forbedre det kliniske ophold for de medicinstuderende. Læs mere om rejseholdet, og hvordan du får ny inspiration til det kliniske ophold på din afdeling.

IKM's ambassadører

Du kan nu læse om IKM's ambassadører - klinisk ambassadør Thomas Engstrøm og internationaliseringsambassadør Ramon Gordon Jensen - på vores hjemmeside. Læs om ambassadørernes arbejde, og hvordan du kommer i kontakt med dem.

PhD Supervisor Talk

SUNDs ph.d.-skole tilbyder nu gå-hjem-arrangementer for ph.d.-hovedvejledere og andre interesserede. Første arrangement afholdes tirsdag d. 27. november kl. 15.30-17.00 og oplægsholderen er Robert A Harris, Professor i Immunotherapy in Neurological Diseases ved Karolinska Institutet, Stockholm. Oplægget har titlen Giving and receiving feedback - why hamburgers are bad for you. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig.

Borgerinddragelse i Forskning 2.0

Konferencen Borgerinddragelse i Forskning 2.0 som afholdes på Syddansk Universitet d. 28. januar 2019 sætter lys på at dele erfaringer om, hvordan borgere i stigende grad inddrages i forskning på tværs af discipliner. Se invitation til konferencen.

Danske forskere opdager ny arvelig hjertesygdom

Hjertelæger fra Rigshospitalet og forskere fra Københavns Universitet og DTU har i et internationalt samarbejde med kolleger fra Oxford og Amsterdam gjort en sjælden opdagelse. De har identificeret en hidtil overset alvorlig hjertesygdom – familiær ST-depressions-syndrom. Opdagelsen er netop offentliggjort i det ansete tidsskrift, New England Journal of Medicine. Læs mere

Ansættelser

Kliniske professorer

Kim Gjerum Nielsen, Pædiatri msfp svære medfødte eller erhvervede kroniske lungesygdomme hos børn, Rigshospitalet - Juliane Marie Centeret

Kalender

07.11.18 Møde for ordførende professorer og lektorer
09.11.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Charlotte Suetta
16.11.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Morten Dahl
22.11.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Selina Kikkenborg Berg
05.12.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Peter Riis Hansen
21.12.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Caroline Kistorp
18.01.19 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Ruth Frikke-Schmidt
22.01.19 Introkursus for nyansatte ved IKM
22.01.19 Stormøde i IKM
22.02.19 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Zeynep TümerFor at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 05. november 2018