Julebrev 2018

Kære alle i IKM

Tak for jeres store og dedikerede indsats i 2018. Vi glæder os til at tage hul på et nyt år sammen med jer i 2019.

Mange hilsner

Eve, Peter, Ruth & Jesper

Resultatet af valget på IKM

Der har i november 2018 været valg til Studienævn og Akademiske Råd på KU og IKM. Valgdeltagelsen på IKM lå på 18,3 %. Følgende repræsentanter og suppleanter er valgt ind for IKM:

Akademisk Råd

  • Klinisk professor Henning Bundgaard (repræsentant)
  • Klinisk professor Lars Køber (suppleant)

Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

  • Klinisk professor Peter Schwarz (repræsentant - Medicin)
  • Klinisk professor Torben Lykke Sørensen (repræsentant - Medicin)
  • Klinisk lektor Jette Led Sørensen (repræsentant - Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse)
  • Klinisk lektor Marianne Benn (1. suppleant for Peter Schwarz)
  • Klinisk professor Vibeke Backer (2. suppleant for Peter Schwarz)
  • Klinisk professor Stig Brorson (suppleant for Torben Lykke Sørensen)

IKM har udnævnt en Absalon-ambassadør

IKM har pr. 1. februar 2019 udnævnt Margrethe Duch Christensen som klinisk lektor med funktion som Absalon-ambassadør. Hun skal som Absalon-ambassadør være med til at forbedre universitetspædagogikken på den kliniske del af medicinstudiet gennem optimeret brug af Absalon. Margrethe er ansat på Anæstesiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge.

IKM's strategi ligger nu på hjemmesiden

Institutledelsen ved IKM har i foråret 2018 udarbejdet Mål- og handleplan 2018/2019 for strategien ved IKM.

Hovedpunkterne i strategien

A. Gode rammer for undervisning
B. Karriereveje og talentpleje
C. Spirende forskningsmiljøer
D. Struktur og organisation

Du finder mål- og handleplanen på IKM's hjemmeside.

To IKM-forskere i spidsen for BRIDGE - Translational Excellence Programme

Klinisk professor i klinisk immunologi Peter Garred og klinisk lektor i klinisk biokemi Marianne Benn skal stå i spidsen for BRIDGE-programmet, som har fokus på at uddanne translationelle forskere på topniveau. Læs mere om BRIDGE.

IKM-forskere på listen over verdens mest citerede forskere

7 af IKM's førende forskere figurerer på en ny liste over Highly Cited Researchers. Se hvem de er samt de øvrige KU-forskere på listen.

Region Sjælland-sporet starter i foråret 2019

Region Sjælland-sporet udrulles på 5KA i foråret 2019. De første studerende har nu tilmeldt sig, og sporet starter op med 18 studerende.

Dekan Ulla Wewer forsætter til 2022

Rektor Henrik C. Wegener har besluttet at forlænge Ulla Wewers ansættelse som dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for perioden 1. maj 2019 – 30. april 2022. Læs mere (link til KUnet)

HUSK stormøde d. 22. januar 2019

Husk at IKM afholder stormøde for alle ansatte ved instituttet tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 15.00. Invitation inkl. information om tilmelding er udsendt pr. mail. Kontakt IKM@sund.ku.dk, hvis du ikke har modtaget invitationen.

Opfordring til engagement i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

På medicinstudiet arbejdes der løbende for at modernisere uddannelsen, så vores kandidater er forberedt på at fungere i fremtidens sundhedsvæsen. I en travl, klinisk hverdag er der nok en tendens til, at vi gør tingene, som vi plejer. Hvis du har en interesse i at blive inspireret til at forny undervisningen – både pædagogisk og indholdsmæssigt – kan studieleder Jørgen Kurtzhals stærkt anbefale dig at melde dig ind i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, http://dsmu.dk/. DSMU afholder hvert år flere inspirerende møder og workshops og giver mulighed for at danne netværk på tværs af landet og specialer.

Kalender

21.12.18 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Caroline Kistorp
18.01.19 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Ruth Frikke-Schmidt
22.01.19 Introkursus for nyansatte ved IKM
22.01.19 Stormøde i IKM
22.02.19 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Zeynep Tümer
06.03.19 Møde for koordinerende professorer og lektorer
24.04.19 Møde for ordførende professorer og lektorer


For at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 18. december 2018