Nyhedsbrev april 2019

Erhvervsdagen

I starten af hvert semester skal de nye medicinstuderende ud og have et indblik i den kliniske hverdag, som venter dem. De studerende kommer i hold og skal denne dag eksempelvis følge med rundt på stuegang eller i et ambulatorium.
Det er en god måde at promovere sin afdeling med en relativt lille indsats. Fra efteråret 2019 øges bacheloroptaget med 98 medicinstuderende, og vi har derfor brug for flere afdelinger.
Tilmeld din afdeling eller få mere information på erhvervsdag-medicin-bachelor@sund.ku.dk.

Opslag til innovationsambassadører ved IKM

IKM slår i starten af maj et antal kliniske lektorater med funktion som innovationsambassadører op. Lektoraterne er et led i IKM's nye strategi og skal stimulere øget innovation i undervisning og forskning. Ambassadørerne skal være bindeled mellem IKM/SUND og hospitalerne, og skal vejlede kliniske undervisere og forskere om universitetets og regionernes innovationsunderstøttende funktioner.

Lancering af nye CAG's

Greater Copenhagen Health Science Partners lancerer tirsdag d. 4. juni kl. 14-16 de nye Clinical Academic Groups (CAG's). Se program og tilmeld dig.

Nye ordførende professorer og lektorer

IKM har udpeget og genudpeget ordførende professorer og lektorer for fagsøjlerne for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2022. Tre fagsøjler har fået nye ordførende professorer:

  • Dermato-venerologi: Tove Agner
  • Klinisk genetik: Zeynep Tümer
  • Pædiatri: Dina Cortes

Stor tak for indsatsen til de ordførende professorer, som stopper og velkommen til nye ordførende.
Du kan se listen over de ordførende professorer og lektorer på IKM's hjemmeside.

Vil du være medlem af det nye IKM-råd?

IKM-rådet kommer primært til at beskæftige sig med tydeliggørelse af karrieveje for IKM-ansatte samt faglige og strategiske indspark til institutledelsen. Målet er at sammensætte et råd med den bredest mulige repræsentation ift. stillingtyper, geografier, regioner osv. Hvis du er interesseret i at stille op så meld dit kandidatur til IKM@sund.ku.dk.
Læs kommissoriet for IKM-rådet.

Undervisningskvalitetspulje for den kliniske undervisning

Du har nu igen mulighed for at søge midler til udvikling af din kliniske undervisning. Ansøgningsfrist er d. 7. maj. Læs mere om puljen, og hvordan du søger.

Tak for indmelding af priser

IKM vil gerne sige tak til alle som har sendt oplysninger ind om priser, de har modtaget. Har du ikke meldt ind endnu, kan du skrive til IKM på IKM@sund.ku.dk.

Jesper Johannesen ny kursus- og eksamensansvarlig for pædiatri

Klinisk forskningslektor Jesper Johannesen har 1. april overtaget funktionen som kursus- og eksamensansvarlig for klinisk kursus i pædiatri. Dina Cortes forlader posten for at få tid til arbejdet som ordførende professor i pædiatri. Institutledelsen takker Dina for den ekstraordinære indsats, hun har lagt i funktionen som kursus- og eksamensansvarlig gennem rigtig mange år.

Indstil en kollega til Underviserprisen

De engagerede undervisere skal hyldes. Derfor har IKM også etableret en underviserpris til kliniske undervisere. Prisen uddeles første gang på Stormødet i januar 2020. Underviseren kan f.eks. udmærke sig ved at formidle et kompliceret stof på en forståelig og klar måde, at anvende e-læring på en kreativ og nyskabende måde, at udvikle et eksisterende eller et nyt kursus eller være exceptionelt godt evalueret. Læs mere om prisen, og hvordan du indstiller.

Forlængelsesudvalg for eksternt finansierede professorer

IKM har indført en ny praksis for faglig vurdering ved forlængelser af eksternt finansierede kliniske professorer. Forlængelsesudvalgene består af 3 ordførende professorer, inkl. den ordførende professor for den aktuelle fagsøjle. Vi har indført den nye praksis for at sikre, at fagligheden er i top, når vi indstiller en forlængelse til dekanen.

Copenhagen Summer University - Big data driven personalized medicine

Nu kan du deltage i Copenhagen Summer University om tidens hotte emne, personlig medicin. Kurset Big data driven personalized medicine afholdes d. 19.-23. august, og klinisk professor Jens Lundgren er kursusleder. Tilmeldingsfristen er d. 31. maj. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig.

Hovedvejledere for ph.d.-studerende og krav om fakultetsansættelse

Som hovedvejleder for ph.d.-studerende på SUND skal du være ansat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som enten klinisk lektor eller klinisk professor. Det betyder også, at hvis ansættelsen ophører, kan du ikke længere fungere som hovedvejleder. Dette er et lovkrav i henhold til ph.d.-bekendtgørelsen.

Hvis du som hovedvejleder fratræder din stilling på SUND, skal dine ph.d.-studerende derfor have en ny hovedvejleder.
 
Selvom du ikke længere er ansat på SUND, har du stadig mulighed for at blive i vejledergruppen som medvejleder og derved fortsat yde ph.d.-vejledning.

Både vejledere og ph.d.-studerende er velkomne til at kontakte Ph.d.-skolen for at få rådgivning om regler og muligheder, hvis en hovedvejleders ansættelse på fakultet ophører. Kontaktoplysninger til ph.d.-skolen: phdschool@sund.ku.dk eller 35 32 65 70 (ma-to 10-15, fre 10-14)

Kalender

24.04.19 Møde for ordførende professorer og lektorer
06.05.19 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Hanne Konradsen
06.05.19 Møde for Forretningsudvalget for IKM's Undervisningsudvalg
10.05.19 Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Klaus Bønnelykke
04.06.19 Lancering af nye CAG's i Greater Copenhagen Health Science Partners


For at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 12. april 2019