Sommerbrev 2019

Kære IKM-ansatte

Harmonisering af temakurserne

IKM har i tæt samarbejde med studieleder for medicinstudiet, Jørgen Kurtzhals, sat gang i en proces, der skal harmonisere undervisningen på temakurserne på 6. semester BA og 1. semester KA på de forskellige geografier. Første skridt er at sikre, at vi giver lige mange forelæsninger og SAU-timer på alle geografier, og at titlerne på undervisningstimerne er de samme. Næste skridt er at udarbejde enten detaljerede læringsmål eller fælles slides til samtlige forelæsninger og SAU-timer på temaerne. Processen skal være afsluttet 1. oktober 2019.

De kursusansvarlige på temakurserne er tovholdere på processen, og alle relevante ordførende professorer er inddraget. Både institutledelsen ved IKM og studieleder Jørgen Kurtzhals beder om, at alle undervisere støtter op om det store arbejde med at harmonisere temakurserne, både når vi skal udvikle fælles læringsmål for kurserne, og når vi går i drift fra foråret 2020, hvor temakurserne på 1. semester KA også skal udbydes på Region Sjælland-sporet i Køge.

Vi vil understrege, at de studerende sætter stor pris på undervisernes engagement og personlige præg på uddannelsen, og det skal der naturligvis være plads til inden for de mere præcist definerede rammer.

Personaleændringer i IKM-administrationen

  • Cecilie Skaarup fratræder sin stilling i IKM per 12. juli. Cecilie har været med siden 1. januar 2013, men skal nu være centeradministrator ved Centre for Blast Injury Studies på Imperial College London.
  • Natasja Ekström Larsen er på barsel frem til sommeren 2020. Indtil da er IKM glade for at kunne byde velkommen til hendes vikar Camilla Oshindele Pedersen.

Institutledelsen vil endnu engang gerne sige jer stor tak for et godt semester og ønsker jer en rigtig god sommer.

Mange hilsner

Jesper, Ruth, Peter og Eve

IKM’s kliniske rejsehold besøger de anæstesiologiske afdelinger

IKM’s kliniske rejsehold har nu besøgt alle de intern medicinske og kirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der modtager medicinstuderende i klinisk ophold. Fokus er, hvordan vi skaber endnu bedre kliniske ophold for de studerende ved hjælp af god planlægning og pædagogiske værktøjer. I efteråret 2019 besøger rejseholdet de anæstesiologiske afdelinger. Læs mere om rejseholdets arbejde på https://ikm.ku.dk/ansat/klinisk-rejsehold/.

Co-branding

Husk at angive din dobbelte ansættelse på både dit hospital og på IKM/KU, når du udtaler dig til medierne. Se hvordan du co-brander dig.

Professoraftalen er nu genforhandlet

Aftalen om kliniske professorers arbejds- og ansættelsesforhold ved Københavns Universitetshospital mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Region Sjælland og Region Hovedstaden er nu genforhandlet færdig. Se den genforhandlede aftale.

Opslag af innovationsambassadører

IKM opslår snart tre kliniske lektorater med funktion som innovationsambassadører. Opslaget får ansøgningsfrist i slutningen af august. Der opslås én stilling i Region Sjælland og to stillinger i Region Hovedstaden. Opslaget sendes ud pr. mail til alle i IKM, men hold også øje med IKM's hjemmeside.

IKM-rådet etableret

Institutledelsen har i juni måned sammensat det nye IKM-råd. Der var 33 interesserede kandidater blandt IKM’s ansatte og rådets medlemmer blev valgt med øje for at sikre en så bred geografisk og faglig repræsentation som muligt. IKM-rådets første møde bliver onsdag den 25. september. Vi afventer fortsat bekræftelse på studenterrepræsentanterne. Se IKM-rådets medlemmer.

Problemer med modtagelse af mails

KU har i de sidste par uger haft problemer med, at mails fra Region Hovedstaden-adresser ikke kommer frem. Har du ikke fået svar på en henvendelse, så fremsend den gerne til IKM@sund.ku.dk.

GCHSP har lanceret fire nye CAG's

Greater Copenhagen Health Science Partners har efter udvidelsen af samarbejdet til også at inkludere DTU og Region Sjælland lanceret fire nye CAG's, som skal sikre patienter hurtigere gavn af forskning. Læs mere om de nye CAG's, som alle har en leder fra IKM.

Call til BRIDGE-programmet

BRIDGE-programmet åbner d. 2. september for nyt call til programmet. Læs mere om processen og hvordan du søger.

Ansættelser

Professorer

  • Vibeke Hjortdal, Cardiac Surgery wsfo Treatment of Children with Congenital Heart Diseases, Rigshospitalet - Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme
  • Olav Bjørn Petersen, Foetal Therapy and Surgery, Rigshospitalet - Juliane Marie Centret
  • Jimmi Nielsen, Psychiatry wsfo Clinical Psychopharmacology and Complicated Schizophrenia, Region Hovedstadens Psykiatri
  • Magdalena Fossum, Paediatric Surgery wsfo Translational Reconstruction Techniques, Rigshospitalet - Center for Kræft og Organsygdomme
  • Jette Led Sørensen, Obstetrics and Gynecology wsfo Interprofessional Learning, Rigshospitalet - Juliane Marie Centret
  • Bent Ejlertsen, Clinical Oncology wsfo Individualized Treatment of Breast Cancer, Rigshospitalet - Center for Kræft og Organsygdomme
  • Helle Pappot, Clinical Oncology wsfo Patient Involvement and Patient Reported Outcome (PRO), Rigshospitalet - Center for Kræft og Organsygdomme

Kalender

04.09.19 Introkursus for nye medarbejdere
26.09.19 Undervisningsudvalgsmøde
23.10.19 Møde for koordinerende professorer og lektorer
13.11.19 Møde for ordførende professorer og lektorer


For at besvare denne email skriv til ikm@sund.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 24. juni 2019