Specialefokuserede kurser – Københavns Universitet

Specialefokuserede kurser

De ordførende professorers rolle

De ordførende professorer er tovholdere i processen og sikrer sig, at relevante kursusforslag koordineres og indmeldes. Der er mulighed for at oprette specialefokuserede kurser inden for alle fagsøjler og alle fagsøjlernes fagmiljøer og afdelinger bør inddrages i processen.

Deadline for indmelding af specialefokuserede kurser

De specialefokuserede kurser, der afholdes i efteråret 2017 og foråret 2018 blev indmeldt til IKM af de ordførende professorer i januar 2016. Da der pt. er overkapacitet på de specialefokuserede kurser, har vi ikke indhentet forslag til flere specialefokuserede kurser siden da.