Temadage – Københavns Universitet

Temadage i fagsøjlerne

En af den ordførende professors opgaver er at arrangere et årligt møde for alle ansatte i deres fagsøjle, hvor fagsøjlens forskning og undervisningsopgaver diskuteres. Mødets program aftales med fagsøjlens professorer og kursusansvarlige.

Fagsøjlen kan holde ét temamøde pr. kalenderår. Mødet kan holdes på hospitalet eller på ét af de hoteller/konferencesteder vi nævner nedenfor. Vi refunderer ikke restaurationsregninger.

Temadag/fagsøjlemøde på hospitalet

Inden mødet
I bestiller forplejning på hospitalet eller får leveret udefra.
Ved et møde af minimum to timers varighed med forplejning (kaffe, te, kage, sandwich) refunderer IKM max kr. 200 kr. pr. person.

Betaling: fakturaen skal sendes til EAN 5 798 000 421 653 att. IKM, Martin Lund Hansen. OBS! Anfør fagsøjle og navn på ordførende professor på faktura.

Efter mødet: referat og deltagerliste sendes til ikm@sund.ku.dk. Har du spørgsmål så kontakt Cecilie Skaarup på ikm@sund.ku.dk

Temadag/fagsøjlemøde uden for hospitalet

Inden mødet
Samtidig med at I beslutter jer for, hvor det skal holdes og mødets varighed, skal I sende en dagsorden til IKM@sund.ku.dk.

Mødets varighed
Det er muligt at booke to konferencepakker:

  • Korttidsmøde er en konference af op til 2 timers varighed, fx et morgen- eller et gå-hjem-møde. Vi refunderer max 250 kr. pr. person inkl. drikkevarer (prisen er inkl. moms).
  • Halvdagskonference er en konference, der er af en halv arbejdsdags varighed, svarende til fire timer. En halvdagskonference kan enten påbegyndes fra morgenstunden og afsluttes med frokost eller fra kl. 12 startende med frokost. Vi refunderer max 500 kr. pr. person inkl. drikkevarer (prisen er inkl. moms).

Hvor kan vi holde mødet?
IKM har udvalgt fire steder, som I kan vælge imellem:

Charlottehaven, Østerbro - info@charlottehaven.com

Scandic Sydhavnen - Meeting.Sydhavnen@scandichotels.com

Glostrup Parkhotel - konf@parkhotel.dk

Pharmakon Konferencecenter, Hillerød - bookingen@pharmakon.dk

I skal selv ringe og booke arrangementet. Husk at henvende dig som professor ved IKM eller sekretær for en professor ved IKM og oplys, at det er på Moderniseringsstyrelsens aftale. Ellers får I ikke arrangementet til den gunstige pris, der er aftalt mellem konferencestederne og KU i indkøbsaftalen.

HUSK at afmelde i tide, hvis ikke alle tilmeldte deltager, så der kun betales for det korrekte antal deltagere.

Betaling: fakturaen skal sendes til EAN 5 798 000 421 653 att. IKM.

Efter mødet: referat og deltagerliste sendes til ikm@sund.ku.dk. Har du spørgsmål så kontakt Cecilie Skaarup på ikm@sund.ku.dk.