Dietary change towards less meat consumption: a qualitative investigation of dietary change in everyday food pratices

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Afhandlingen undersøger forskellige aspekter af vilkårene for kostændringer mod mindre kødforbrug i hverdagens madpraksisser. Med udgangspunkt i 27 semistrukturerede interviews og 3-dages fotodagbøger med unge danskere, der har reduceret deres kødforbrug, såvel som i fire netværksfokusgrupper, analyserer jeg hverdagspraksisserne madforsyning, madlavning og spisning.

Afhandlingen trækker på praksisteori, og bidrager til den eksisterende litteratur inden for mad-, hverdags og madomlægningssociologien ved at sætte fokus på- og empirisk undersøge et hidtidigt underteoretiseret og underundersøgt emne, nemlig sociale dynamikker mellem madpraktikere.

I løbet af tre forskningsartikler gennemfører jeg tre delundersøgelser. Den første artikel undersøger hvad omlægningsprocesser mod et reduceret kødforbrug indebærer for praktikeren. Den anden artikel undersøger hvordan kødets rolle i madpraksisser bliver forhandlet og etableret gennem sociale interaktioner mellem praktikere. Den tredje artikel undersøger hvordan madpraksisser bliver formet af deres koblinger til andre hverdagspraksisser.
Original languageEnglish
PublisherDepartment of Sociology, University of Copenhagen
Number of pages141
ISBN (Print)978-87-7209-509-7
Publication statusPublished - 31 Mar 2023

ID: 389313590