Laboratoriemedarbejdernetværk – Københavns Universitet

Institut for Klinisk Medicin > Forskning > Laboratoriemedarbejder...

Laboratoriemedarbejdernetværk

Er du laborant eller bioanalytiker, der godt kunne tænke dig at lære en metode eller teknik fra et andet laboratorium? Eller har du lyst til at dele dine egne tips og tricks med andre? Så er SUND's laboratoriemedarbejder netværk lige noget for dig.

Målet med netværket er at fremme videndeling og gensidig inspiration blandt laboratoriemedarbejdere, især laboranter og bioanalytikere. Laboranter og bioanalytikere på hospitalerne, som ikke er ansat under fakultetet men som arbejder sammen med Institut for Klinisk Medicins professorer og lektorer, kan deltage på lige fod med fakultetsansatte.

Videndelingen foregår ved, at alle institutter og centre med laboratorier udbyder uformelle videndelingsseancer til hinanden om metoder, teknikker, eller apparatur. Seancen holdes som en form for sidemandsoplæring, altså ikke som et egentligt kursus.

Invitationer til de enkelte arrangementer vil udsendes af det udbydende institut/center, bl.a. via Yammer se boksen til højre.

Nedenfor kan du se information om udbudte emner (flere vil følge).

Ca2+ imaging af væv

Beskrivelse: Væv dissekeres fra en mus eller rotte og holdes i live med buffere. Vævet skæres i tynde skiver (fx hjernevæv) eller monteres på en myograf (fx blodkar), og Ca2+ binding i vævet undersøges ved fluorescens-mikroskopi. Tilsætter man stoffer, der påvirker cellerne, vil Ca2+ bindingen ændres. På den måde kan man vise om cellerne påvirkes af et bestemt stof på et bestemt sted i vævet eller ej.
Udbyder: Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Sted/Tid: Jagtvej 160, bygning 22, 4. sal. Tidspunkt kan aftales
Deltagere: Max 2-3 per præparation
Kontakt: Jason Teem <jat@sund.ku.dk>

 

Kvantitativ bestemmelse af metabolitter med enzymbaserede assays

Beskrivelse: Adskillige metabolitter, såsom laktat, glukose, glykogen og citrat bestemmes ved enzymbaserede assays.
Udbyder: Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Sted/Tid: Jagtvej 160, Bygning 22, 2. sal. Tidspunkt kan aftales
Deltagere: Max 4
Kontakt: Heidi Nielsen <hn@sund.ku.dk>

 

Langendorff opstilling af isoleret rottehjerte

Beskrivelse: Opstillingen kan bl.a. anvendes til at demonstrere virkningen af adrenergiske og cholinergiske agonister og antagonister på hjertemusklen. Virkningen af passende doser af adrenalin på hjertefrekvens og amplitude undersøges. Det β-receptorblokerende stof propanolol undersøges for virkningen overfor adrenalin. På tilsvarende måde undersøges effekten af acetylkolin og atropin.
Udbyder: Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Sted/Tid: Jagtvej 160, bygning 22, 4. sal. Tidspunkt kan aftales
Deltagere: Max 4 per præparation
Kontakt: Jason Teem <jat@sund.ku.dk>

 

Opsætning af primære hjernecellekulturer

Beskrivelse: Opsætning af primære hjernecellekulturer indebærer præparationer af nerveceller og astrocytter, der dyrkes i forskellige varianter af dyrkningsskåle, plader eller flasker afhængigt af efterfølgende forsøg. Vævet isoleres enten fra cerebrale cortex eller cerebellum, der udtages fra musefostre, nyfødte eller én uge gamle mus. Selve præparationen er væsentlig forskellig om der skal opnås en kultur af astrocytter eller neuroner.
Udbyder: Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Sted/Tid: Jagtvej 160, bygning 22, cellerum på 2. sal. Onsdage og torsdage, nærmere tidspunkt aftales. Hvis der er behov for fuld oplæring i metoden kræves et længere forløb.
Deltagere: Max 2 per præparation
Kontakt: Heidi Nielsen <hn@sund.ku.dk>