IKM internationalt

Som en del af IKM's strategi vil vi gerne udvide instituttets internationale netværk og samarbejde. Som ansat på IKM kan du derfor tilknytte dine internationale samarbejdspartnere tættere til universitetet.

Adjungering af professorer

Visiting scientists - kontakt IKM (ikm@sund.ku.dk)

Udenlandsophold for ph.d.-studerende ved SUND