Dermatologisk Symposium

I anledning af tiltrædelsesforelæsning for Prof. Eduardo Calonje
St. John´s Institute for Dermatology,
St. Thomas Hospital, London

Affilieret til Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
og Sjællands Universitetshospital

Symposium afholdes i
Store auditorium, Vestermarksvej 16, 4000 Roskilde og online via teams

Vi inviterer til en eftermiddag med gennemgang af spændende cases, hvor klinisk – patologisk korrelation har været udslagsgivende for den endelige diagnose.
Vi opfordrer deltagere til at medbringe cases, hvor både det kliniske billede og patologiske forandringer præsenteres af hhv. dermatologer og patologer i fællesskab.

Tilmelding og cases sendes til forskningssekretær Maja Bruun Nybjerg (mbje@regionsjaelland.dk) inden den 1. april 2022 som en power point fil og et abstract. Programmet sammensættes og tilsendes herefter. Indsendte cases vil publiceres i APMIS (IF 3.2).

Vi håber at mange patologer og kliniske kollegaer, både erfarne og mindre erfarne, kan deltage enten fysisk eller på teams.

Vi byder på sandwich samt kaffe og kage – deltagelse er gratis.

Vel mødt!

Lise Mette Rahbek Gjerdrum, Overlæge, forskningslektor Ph.D., Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Johanne Lade Keller, Afdelingslæge, klinisk lektor, Ph.D., Klinisk Patologi, Aarhus Universitetshospital, Formand for Uddannelsesudvalget, DPAS

Ditte Marie Saunte, Overlæge, forskningslektor, Ph.D., Dermatologisk Afd., Sjællands Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Gregor B E Jemec, Professor, ledende overlæge, Dr.med., Dermatologisk Afd., Sjællands Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet