Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Henrik Løvendahl Jørgensen – Københavns Universitet

Institut for Klinisk Medicin > Kalender > Tiltrædelse - Henrik L...

Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Henrik Løvendahl Jørgensen

Hvidovre Hospital afholder fredag d. 12. oktober tiltrædelsesforelæsning for nytiltrådt professor i Klinisk biokemi med særligt fokus på forbedret patientdiagnostik ved Institut for Klinisk Medicin Henrik Løvendahl Jørgensen.

Forelæsningen har titlen Blodprøvesvar - en overset guldgrube af informationer?. Se invitation til forelæsningen.

Henrik Løvendahl Jørgensen inaugureres af prodekan for Innovation og Samfundsrelationer Trine Winterø.