Tiltrædelsesforeslæsning - Klinisk professor Mette Aadahl

Fælles tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Mette Aadahl (IKM) og professor Ulla Toft (IFSV) .

Program: 
14.00 Velkomst ved centerchef, professor Allan Linneberg
14.10 Professor Mette Aadahl holder sin tiltrædelsesforelæsning med titlen: 
Fysisk aktivitet og stillesiddende  adfærd - fra befolkningsbaseret epidemiologi til sundhedsfremme og forebyggelse blandt patienter med kronisk sygdom
14.40 Inauguration af Ulla Toft ved Institutleder, professor Theis Lange, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
14.50 Professor Ulla Toft holder sin tiltrædelsesforelæsning med titlen:
Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategier - fra borgerens viden og motivation til strukturel forebyggelse og systemorienterede tilgange
15.30
 Reception - alle er velkomne!​
Tilmelding til Gitte Aaslet (gitte.aaslet@regionh.dk)  senest 6. maj.