Anæstesiologisk afdeling på Køge modtager uddannelsesprisen – Københavns Universitet

Institut for Klinisk Medicin > Nyheder > Nyheder 2018 > Anæstesiologisk afdeli...

02. februar 2018

Anæstesiologisk afdeling på Køge modtager uddannelsesprisen

Lise Nørrekjær Hansen fra Anæstesiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital – Køge var glad og stolt, da hun fik overrakt uddannelsesprisen på IKM’s stormøde sammen med ledende overlæge Erland Pedersen og overlæge Hans Christian Toft Boesen.

Prisen blev tildelt på baggrund af indstillinger fra hospitalsledelsen og 5 studerende. I indstillingerne blev afdelingens store engagement og evne til at møde de studerende i øjenhøjde som kommende kolleger fremhævet. De kliniske ophold på Anæstesiologisk Afdeling i Køge er velstrukturerede, og programmet sikrer, at alle studerende ser alle aspekter af specialet og får praktisk oplæring i anæstesiologiske procedurer. Afdelingen stiller høje krav til de studerendes engagement og faglighed og kvitterer med at lade dem prøve ting, de troede, man aldrig ville få lov til under et kortvarigt klinisk ophold.

Bliv inspireret af Lise Nørrekjær Hansens oplæg om, hvordan man tilrettelægger et godt klinisk ophold