20. oktober 2020

I tilfælde af Corona-smittede – Information mellem SUND og berørte hospitalsafdelinger

På SUND er der etableret en task-force, som skal håndtere smittede studerende, sikre smitteopsporing og tage de nødvendige foranstaltninger; fx ved at orientere de enkelte afdelinger, hvis en smittet studerende har været i et klinikforløb.

De berørte afdelinger vil blive kontaktet direkte, når fakultetet får viden om en smittet studerende. Tilsvarende skal SUND kontaktes, når en afdeling konstaterer at en studerende eller ansat er smittet.

Hvis der opstår behov for omlægning af undervisning vil den relevante studiesekretær meget gerne kontaktes, inden det meldes ud til de studerende. På den måde kan vi bedst samarbejde på tværs om kommunikation og vejledning.

Kontaktoplysninger Panums studiesekretærer for kandidatuddannelsen i medicin:

Direkte kontakt til SUNDs task force:

Patrick Dan Lorien: patrick.lorien@sund.ku.dk
Telefon: 9350 9166

Kontaktoplysninger lokale undervisningsansvarlige:

https://ikm.ku.dk/uddannelse/lokale-undervisningsansvarlige/