19. marts 2020

NNF-midler til indsats mod coronavirus-epidimien

Novo Nordisk Fonden har afsat 50 mio. kr. til at støtte projekter, der med et nationalt fokus tager tiltag til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark. Der kan søges om støtte til videnskabelige, oplysningsmæssige og sociale initiativer.

Læs mere på Novo Nordisk Fondens hjemmeside: 

https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/novo-nordisk-fonden-afsaetter-50-mio-kr-til-akutindsats-mod-coronavirus-epidemien-i-danmark/