12. marts 2020

Universitetet lukker fra fredag 13. marts

For at afbøde konsekvenserne af en spredning af coronavirus har regeringen besluttet, at studerende og ansatte på alle landets universiteter ikke skal møde på universitetet. Al unødvendig aktivitet lukkes ned, og fysisk studieaktivitet stopper.

Det betyder, at IKM-administrationens medarbejdere ikke er tilstede på KU men svarer på mails og sagsbehandler i det omfang, det er muligt. Der vil være længere svartid, og forsinkelser på sagsbehandling må påregnes.

Ansatte og studerende på KU opfordres til at holde sig orienteret via KUnet eller www.akut.ku.dk.