Søger du en studerende til et projekt? – Københavns Universitet

Søger du en studerende til et projekt?

E-blanket til opslag af specialeopslag på KU Projekt & Job

IKM kan hjælpe dig med at få et opslag lagt ud på portalen KU Projekt & job, hvor du kan søge en studerende til et bachelorprojekt eller kandidatspeciale. Vi lægger samtidig opslaget på IKM's hjemmeside. Det kræver blot, at du udfylder en e-blanket med beskrivelse af projektet og alle formalia. Projektet kan være i opslag på portalen i 4 uger.

Deadline

Du skal i gang med at rekruttere studerende til bachelorprojekter og kandidatspecialer senest et halvt år før semesterstart. Dette gælder særligt, hvis du vil rekruttere en studerende til forskerperspektivet på det nye valgfri 5. semester af kandidatuddannelsen i medicin og det tilhørende kandidatspeciale på 25 ECTS.

  • Deadline for at udfylde e-blanket til rekruttering af specialestuderende for det kommende forårssemester er 1. oktober
  • Deadline for at udfylde e-blanket til rekruttering af specialestuderende for det kommende efterårssemester er 1. april

Den tidlige deadline skyldes, at de studerende tilmelder sig undervisningen i det kommende forårssemester i perioden 15. november til 1. december og tilmelder sig undervisningen i det kommende efterårssemester i perioden 15. maj til 1. juni. Vælger de forskerperspektivet på den nye kandidatstudieordning, bør de indgå aftale med en konkret afdeling, inden de tilmelder sig.

Hvem kan være kontaktperson på opslaget?

Kontaktperson på opslaget må godt være en ph.d. studerende eller anden, der er tæt involveret i forskningsprojektet. Der skal samtidig være en IKM-ansat hovedvejleder, som står bag processen.

Hvad må jeg søge efter?

Bemærk at forskningsåret er afskaffet, og at der både er ny studieordning og nye orlovsregler på KU. Du kan derfor ikke rekruttere efter en lønnet forskningsårsstuderende. Du kan rekruttere efter:

  • Studerende til et bachelorprojekt
  • Studerende til et almindeligt kandidatspeciale (10 ECTS)
  • Studerende til et halvt års kandidatspeciale med forskning på ny studieordning (25 ECTS)
  • Studerende til et halvt års kandidatspeciale med forskning på ny studieordning (25 ECTS) i kombination med et halvt års opsparede ECTS eller orlov

OBS! Hvis du søger studerende til både et bachelorprojekt og et kandidatspeciale, skal du udfylde 2 selvstændige blanketter med forskellige titler, teasere og projektbeskrivelser.

Vi forbeholder os ret til at rette i de indkomne specialeopslag, så de lever op til kravene i gældende studieordning og orlovsregler.