Bachelorprojekt eller kandidatspeciale ved IKM? – Københavns Universitet

Bachelorprojekt eller kandidatspeciale ved IKM?

Når du som studerende skal skrive bachelorprojekt eller kandidatspeciale ved Institut for Klinisk Medicin gælder nedenstående formalia:

Medicinuddannelsen


Sundhedsfaglig kandidatuddannelse


Sundhed og informatik

Eventuelle emnekataloger på siderne dækker ikke Institut for Klinisk Medicin. I stedet kan du se tidligere semestres bachelorprojekter og kandidatspecialer og se, hvilke opslag vi aktuelt har lagt ud på KU Projekt & Job.