For vejledere – Københavns Universitet

For vejledere

Formelle krav

Skal du som klinisk ansat være vejleder på et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale, skal du være opmærksom på, at både studerende og vejleder skal opfylde formalia, for at projektet/specialet kan godkendes.

Krav til formalia kan findes på de studerendes uddannelsessider på KUnet:

Kandidatspeciale med forskning

Medicinstuderende på 2015-kandidatstudieordning kan på 5. semester af kandidatuddannelsen vælge mellem forskellige perspektiver. Forskerperspektivet er et af dem.

Et fuldt semester er på 30 ECTS, og hvis den studerende vælger forskerperspektivet, skal han eller hun skrive et kandidatspeciale på 25 ECTS med forskning. Bemærk at der i studieordningen er beskrevet særlige krav om ophold ved forskningsgruppen og formidling af projektet.

De studerende, der vælger forskerperspektivet, kan bruge næsten hele semesteret på det. Ud over kandidatspecialet har de et kursus i klinisk beslutningslære og et 2,5 ECTS valgfag. Valgfaget kan erstattes af et forlænget forskningsophold på afdelingen, hvis den studerende ønsker det, mens kurset i klinisk beslutningslære er obligatorisk og ligger i de 3 første uger af semesteret.  

Mulighed for at bruge 1 år på kandidatspeciale med forskning

Forskningsåret er afskaffet, og der er nye fælles orlovsregler og krav om studieaktivitet på KU pr. 1. september 2016. Nogle studerende vil stadig have mulighed for at bruge et helt år på deres kandidatspeciale ved at kombinere et kandidatspeciale med forskning på ny studieordning med orlov eller opsparede ECTS:

  • Studerende optaget på kandidatuddannelsen pr. 1. september 2016 eller derefter har ikke mulighed for at holde orlov på deres kandidatuddannelse
  • Studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016 vil have mulighed for orlov uden særlig grund i et semester/to blokke på den resterende del af deres kandidatuddannelse, såfremt de ikke allerede har afholdt et års orlov uden særlig grund efter de tidligere orlovsregler, Orlovsregler på KU pr. 1. september 2016
  • Studerende, der ikke har mulighed for orlov, kan "akkumulere studieaktivitet" til ikke at være studieaktiv i et halvt år. Det halve år uden studieaktivitet kan kombineres med et kandidatspeciale med forskning, så den studerende kan bruge et helt år på projektet i alt, Fælles regler på KU vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Søger du en studerende til et projekt

Hvis du gerne vil rekruttere en studerende til et bachelorprojekt eller kandidatspeciale, kan du få hjælp til at få et jobopslag i portalen KU Projekt og Job. Du skal blot udfylde en e-blanket. Så sørger IKM's sekretariat for resten. Læs mere om, hvordan du gør.

Kandidatspeciale og de specialefokuserede kurser

Vær opmærksom på, at forskerperspektivet ikke kan kombineres med et specialefokuseret kursus inden for samme fagsøjle. Hvis et specialefokuseret kursus skal kombineres med et kandidatspeciale inden for samme emne, skal det være et lille kandidatspeciale på 10 ECTS.