Lokale undervisningsansvarlige

Studenterundervisningen i klinikken er et vigtigt satsningsområde for IKM. Derfor har vi udnævnt en KU-ansat prægraduat undervisningsansvarlig på alle hospitals- og sygehusafdelinger, der modtager medicinstuderende i klinisk ophold.

Ansvarsområder

Den undervisningsansvarlige har med reference til kursuslederen og i samarbejde med eventuelle tutorer ansvar for at:

  • Undervisningen bliver gennemført
  • Undervisningen gives i overensstemmelse med studieordningen
  • Undervisningen varetages på et passende fagligt niveau
  • De praktiske forhold omkring undervisningen er tilfredsstillende, herunder fremsendelse af introduktionsmateriale, adgangskoder, ID kort, uniform etc.
  • Være med til at følge op på studenternes evalueringer af afdelingen
  • Sikre at de studerende har kendskab til den undervisningsansvarlige på afdelingen
  • Attestere for gennemført klinisk ophold for de holdsatte studerende på afdelingen

Liste over lokale undervisningsansvarlige (pr. 01.08.19, opdatering på vej)