Lokale undervisningsansvarlige – Københavns Universitet

Institut for Klinisk Medicin > Uddannelse > Lokale undervisningsan...

Lokale undervisningsansvarlige

Undervisningsansvarlig på hospitals- eller sygehusafdeling

Studenterundervisningen i klinikken er et vigtigt satsningsområde for fakultetet. På alle afdelinger med studenterundervisning er ansat mindst en klinisk lektor eller en professor. For at styrke indsatsen er der udnævnt en KU-ansat prægraduat undervisningsansvarlig på den enkelte afdeling med klinikophold.

Arbejdets omfang

Den undervisningsansvarlige har med reference til kursuslederen og i samarbejde med eventuelle tutorer ansvar for at:

  • Undervisningen bliver gennemført
  • Undervisningen gives i overensstemmelse med studieordningen
  • Undervisningen varetages på et passende fagligt niveau
  • De praktiske forhold omkring undervisningen er tilfredsstillende, herunder fremsendelse af introduktionsmateriale, adgangskoder, ID-kort, uniform etc.
  • Være med til at følge op på studenternes evalueringer af afdelingen
  • Sikre at de studerende har kendskab til den undervisningsansvarlige på afdelingen
  • Attestere for gennemført klinisk ophold for de holdsatte studerende på afdelingen

Liste over lokale undervisningsansvarlige (pr. 04.01.19)