Bachelorprojekt eller kandidatspeciale? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Klinisk Medicin > Uddannelse > Bachelorprojekt eller ...

Vil du skrive bachelorprojekt eller kandidatspeciale i klinisk medicin?

Mens den prækliniske medicin er optaget af at beskrive og forklare sygdomsprocesser hos mennesket, er den kliniske medicin optaget af at 'gøre en forskel' for patienten, at udvikle et rationelt og omsorgsfuldt sundhedsvæsen og at udforske effekt af sygdom og behandling på patienter.

Et projekt eller speciale i klinisk medicin kan være et litteraturstudie for at finde et svar på et konkret klinisk spørgsmål, man ikke lige kan slå op. Det kan også være en gennemgang af en række patientjournaler for at få summeret den erfaring, der skabes i det daglige kliniske arbejde. Endelig kan det være et hjørne af et forskningsprojekt, som en vejleder allerede har i gang.

Opslag fra vejledere i KU Projekt & Job

KU Projekt & Job kan du finde opslag fra vejledere, som søger studerende til deres projekter.

OBS! Du skal søge specialeopslagene direkte fra din egen mail til den angivne mailadresse i opslaget og ikke via linket til "Ansøg nu" på KU Projekt & Job.

Akuelle opslag

Vi lægger opslag ud for rekruttering af specialestuderende til efterårssemesteret 2018 omkring 1. april 2018.

Inspirationskatalog med tidligere semestres bachelorprojekter og kandidatspecialer 

34 lægefaglige specialer

Der er 34 lægelige specialer i Danmark og i hvert speciale er der særlige fagområder. Du kan få et første indtryk af, hvad der kan blive dit fremtidige speciale. Se de ansatte i fagsøjlerne ved Institut for Klinisk Medicin for mulige vejledere. Du kan læse mere om de enkelte ansatte på find en forsker. Det er også muligt, at du kan finde en anden vejleder som kan få hjælp af en af de ansatte til den formelle vejledning og eksamen.

Husk at selvom specialerne er forskellige, sygdommene er forskellige og patienterne kan være forskellige, så har klinisk medicin mange fællestræk: Hvordan stiller man bedst en diagnose, hvad betyder diagnosen for patienten, hvad er den bedste, sikreste og billigste behandling, og hvordan finder man ud af hvad der er bedst at gøre sammen med patienten og måske familien? Så selvom du ikke kan finde en vejleder i det speciale, du allerhelst vil, kan det være værd at prøve et andet.