Postgraduate kliniske lektorer

Postgraduate kliniske lektorer ansættes i samarbejde med Den Pædagogisk Udviklende Funktion under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst.

Den enkelte postgraduate kliniske lektor refererer til institutlederen ved Institut for Klinisk Medicin i alle spørgsmål vedrørende den universitære funktion. I alle spørgsmål vedrørende den rådgivende og vejledende funktion refereres til sekretariatschefen i Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst.

Ansættelsen sker typisk for 5 år. Vakante stillinger inden for de enkelte specialer opslås løbende.

Ansøgning om postgraduat klinisk lektorat

Ansøgning om et postgraduat klinisk lektorat ved Institut for Klinisk Medicin skal søges via KU's jobportal. Når du ansøger, skal du udfylde og uploade Research and teaching experience form i ansøgningsformularen. OBS! skemaet skal udfyldes og gemmes på din computer for at kunne uploades.

Du skal ikke sende yderligere dokumentation for din undervisningserfaring ud over Research and teaching experience form.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til processen, er du velkommen til at sende en mail til ikm@sund.ku.dk.