Uddannelse

Kitler

Hvide kitler

Institut for Klinisk Medicin dækker undervisning på en lang række uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: