Forskning

Forskningen ved Institut for Klinisk Medicin udføres hovedsageligt på forskningscentre og hospitaler, hvor instituttets ansatte har hovedansættelse.

Forskningen dækker de 35 medicinske specialer, som IKM's ansatte er specialiseret indenfor. På fagsøjlernes egne hjemmesider er der oversigter over de ansatte i hvert enkelt speciale. Desuden kan du søge på instituttets ansatte på www.forskning.ku.dk og se, hvilke områder de arbejder og forsker indenfor. 

Nedenfor er en oversigt over hospitaler og sygehuse i Østdanmark: