Forskning

Forskningen ved Institut for Klinisk Medicin udføres hovedsageligt på forskningscentre og hospitaler, hvor instituttets ansatte har hovedansættelse.

Forskningen dækker de 35 medicinske specialer, som IKM's ansatte er specialiseret indenfor. På www.forskning.ku.dk kan du søge på instituttets ansatte og se, hvilke områder de arbejder og forsker indenfor.

Nedenfor er en oversigt over hospitaler og sygehuse i Østdanmark: