Fagsøjler ved Institut for Klinisk Medicin

De videnskabelige medarbejderne ved Institut for Klinisk Medicin er fordelt på 35 fagsøjler baseret på deres medicinske specialer. Hver fagsøjle er repræsenteret ved en ordførende professor. 

Nedenfor er korte introduktioner til hver fagsøjle samt en oversigt over de ansatte. 

NB. På grund af overgang til nyt personalesystem kan der være problemer med opdateringen af fagsøjlernes lister over ansatte. Det betyder at der kan være medarbejdere, som ikke optræder på listerne. (juli 2022)

 

 

 

 

Der kan være være mange fællestræk på tværs af forskellige specialer, selvom sygdommene og patienterne er forskellige. Det kan derfor være værd at prøve et andet speciale, hvis du ikke kan finde en vejleder indenfor din første prioritet.  

Find en forsker på forskningsportalen