Fagsøjler ved Institut for Klinisk Medicin

Medarbejderne ved Institut for Klinisk Medicin er fordelt på 35 fagsøjler ud fra deres medicinske specialer. Du finder en liste over medarbejderne under hver fagsøjle.