Fagsøjler ved Institut for Klinisk Medicin

De videnskabelige medarbejderne ved Institut for Klinisk Medicin er fordelt på 35 fagsøjler baseret på deres medicinske specialer. Hver fagsøjle er repræsenteret ved en ordførende professor. 

Nedenfor er korte introduktioner til hver fagsøjle samt en oversigt over de ansatte.