Fagsøjler i IKM

Medarbejderne ved Institut for Klinisk Medicin er fordelt på 35 fagsøjler ud fra deres medicinske specialer. Under hver fagsøjle finder du en liste over medarbejderne i den enkelte fagsøjle.