Akutmedicin

Ordførende professor: Kasper Iversen

Faget akutmedicin omfatter følgende områder:

  • Tidlig vurdering og risikostratificering af alle kategorier af akutte patienter og tidlig identifikation af patienter med kritisk sygdom og akut opstået skade.
  • Iværksættelse af tidskritisk behandling, herunder ABCD-sikring og genoplivning.
  • Iværksættelse af relevant primær udredning og behandling for alle akutte tilstande og for alle typer patienter.
  • Lægefaglig forløbsledelse for den enkelte akutte patient i akutafdelingen. Herunder at koordinere og prioritere bidragene fra de nødvendige øvrige specialeressourcer og/eller tværprofessionelle grupper.
  • ”Flowmaster-rollen” i akutafdelingen.
  • Behandlingsansvarlig indtil patienten overdrages til anden specialafdeling, ambulatorium eller behandling i primær sektor.
  • For visse patientkategorier varetage det samlede behandlingsansvar fra indlæggelse til udskrivelse.
  • Medvirke til at sikre optimalt patientflow og ressourceudnyttelse i akutafdelingen.
  • Deltagelse i kontakten til det præhospitale beredskab og primærsektor for patienter, der udskrives igen efter en vurdering i akutafdelingen.
Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Iversen, Kasper Klinisk professor Akutmedicin +45 38 68 60 09 E-mail
Tiwald, Gerhard Postgraduat klinisk undervisningslektor Akutmedicin   E-mail