Kontakt

Institut for Klinisk Medicin
Blegdamsvej 3B, 33.5.18-21
2200 København N
E-mail: IKM@sund.ku.dk

Institutleder

Jesper Hastrup Svendsen
Klinisk professor, dr. med
Københavns Universitetshospital Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf.: 3545 8061 / 2620 0993
E-mail: jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk
PA: Katja Pietras Jøns

Viceinstitutledere

Peter Bytzer
Klinisk professor, ph.d.
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 1, 4600 Køge
Tlf.: 4732 2414    
E-mail: pmby@regionsjaelland.dk

Ruth Frikke-Schmidt
Klinisk professor, dr. med, ph.d.
Københavns Universitetshospital Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf.: 3545 4348 / 2281 2081
E-mail: ruth.frikke-schmidt@regionh.dk

Institutadministrationen

Eve Frisenborg
Administrationschef
Tlf.: 2443 1536
E-mail: efr@sund.ku.dk

Ledelse af institutadministrationen. Økonomi- og ressourcestyring.

Christine Bøcker Pedersen
AC-fuldmægtig
Tlf.: 3532 7106
E-mail: christine.boecker.pedersen@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse- og forlængelse af professorer og kliniske forskningslektorer. Sekretær for Undervisningsudvalget. 

Dorte Hørlück Lundsager
AC-fuldmægtig
Tlf.: 3532 7085 / 2364 8806
E-mail: dohl@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse- og forlængelse af professorer og kliniske forskningslektorer. Sekretær for forsamlingen af ordførende professorer. Kommunikationsansvarlig.

Martin Lund Hansen
AC-fuldmægtig
Tlf: 3532 0897 / 2116 2084
E-mail: mhans@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse af postgraduate kliniske lektorer, kliniske lektorer og kliniske lærere, refusionsafregning, masteruddannelser og sommerskoler.

Camilla Pedersen
AC-fuldmægtig
Tlf.: 3532 4163 / 2364 8805
E-mail: camilla.pedersen@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse af kliniske lektorer, eksterne lektorer og kliniske lærere. Sekretær for koordinerende professorer og lektorer. Tovholder på IKM's introkursus og tilmelding til Introduktion til universitetspædagogik.

Katja Pietras Jøns
AC-fuldmægtig
Tlf.: 3532 3901 / 9350 9600
E-mail: katja.joens@sund.ku.dk

PA for institutlederen, tovholder på Stormøde samt sekretær for IKM-rådet.