Kontakt – Københavns Universitet

Kontakt

Institutleder

Jesper Hastrup Svendsen
Klinisk professor, dr. med
Copenhagen University Hospital Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf.: 35 45 80 61 eller 26 20 09 93
E-mail: jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk
PA: Katja Pietras Jøns

Viceinstitutledere

Peter Bytzer
Klinisk professor, ph.d.
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 1, 4600 Køge
Tlf.: 47 32 24 14    
E-mail: pmby@regionsjaelland.dk

Ruth Frikke-Schmidt
Klinisk professor, dr. med, ph.d.
Copenhagen University Hospital Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf.: 35 45 43 48 eller 22 81 20 81
E-mail: ruth.frikke-schmidt@regionh.dk

Institutadministrationen

Institut for Klinisk Medicin
Blegdamsvej 3B, 33.5.18-21
2200 København N
E-mail: IKM@sund.ku.dk

Eve Frisenborg
Administrationschef
Tlf.: 24 43 15 36
E-mail: efr@sund.ku.dk

Ledelse af institutadministrationen. Økonomi- og ressourcestyring.

 
Cecilie Skaarup
AC-fuldmægtig
Tlf.: 35 33 73 69/23 83 98 73
E-mail: cecilie.skaarup@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse af kliniske forskningslektorer og professorer, kommunikation og hjemmeside. Sekretær for ordførende professorer.
  

Dorte Hørlück Lundsager
AC-fuldmægtig
Tlf.: 35 32 70 85/23 64 88 06
E-mail: dohl@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse- og forlængelse af professorer. Sekretær for Undervisningsudvalget og Forretningsudvalget for Undervisning.

Martin Lund Hansen
AC-fuldmægtig
Tlf: 35 32 08 97/21 16 20 84
E-mail: mhans@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse af postgraduate kliniske lektorer, kliniske lektorer og kliniske lærere, refusionsafregning, masteruddannelser og sommerskoler.

Natasja Ekström Larsen
AC-fuldmægtig
Tlf: 35 33 73 71
E-mail: natasja.larsen@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse af kliniske lektorer, eksterne lektorer og kliniske lærere. Sekretær for koordinerende professorer og lektorer. Tovholder på IKM's introkursus og tilmelding til Introduktion til universitetspædagogik.

Katja Pietras Jøns
AC-fuldmægtig
Tlf: 35 32 39 01/93 50 96 00
E-mail: katja.joens@sund.ku.dk

PA for institutlederen.