Kontakt

Institut for Klinisk Medicin
Blegdamsvej 3B, 33.5.18-21
2200 København N
E-mail: IKM@sund.ku.dk

Institutleder

Jesper Hastrup Svendsen
Klinisk professor, dr. med
Københavns Universitetshospital Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf.: 3545 8061 / 2620 0993
E-mail: jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk
PA: Katja Pietras Jøns

Viceinstitutledere

Peter Bytzer
Klinisk professor, ph.d.
Sjællands Universitetshospital
Lykkebækvej 1, 4600 Køge
Tlf.: 4732 2414    
E-mail: pmby@regionsjaelland.dk

Ruth Frikke-Schmidt
Klinisk professor, dr. med, ph.d.
Københavns Universitetshospital Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf.: 3545 4348 / 2281 2081
E-mail: ruth.frikke-schmidt@regionh.dk

Institutadministrationen

Eve Frisenborg
Administrationschef
Tlf.: 2443 1536
E-mail: efr@sund.ku.dk

Ledelse af institutadministrationen. Økonomi- og ressourcestyring.

Christine Bøcker Pedersen
AC-fuldmægtig
Tlf.: 3532 7106
E-mail: cbp@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse- og forlængelse af professorer og kliniske forskningslektorer. Sekretær for ordførende professorer og lektorer. 

Martin Lund Hansen
AC-fuldmægtig
Tlf: 3532 0897 / 2116 2084
E-mail: mhans@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse af postgraduate kliniske lektorer, kliniske lektorer og kliniske lærere, refusionsafregning, masteruddannelser og sommerskoler.

Camilla Pedersen
AC-fuldmægtig
Tlf.: 3532 4163 / 2364 8805
E-mail: camilla.pedersen@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse af kliniske lektorer, eksterne lektorer og kliniske lærere. Sekretær for koordinerende professorer og lektorer. Tovholder på IKM's introkursus og tilmelding til Introduktion til universitetspædagogik.

Heidi Jacobsen
AC-fuldmægtig
Tlf.: 3533 1127
E-mail: heidi.jacobsen@sund.ku.dk

Ansvarlig for ansættelse af kliniske lektorer, eksterne lektorer og kliniske lærere. Sekretær for Undervisningsudvalget. 
Tovholder på GDPR i IKM.

Katja Pietras Jøns
AC-fuldmægtig
Tlf.: 3532 3901 / 9350 9600
E-mail: katja.joens@sund.ku.dk

PA for institutlederen, tovholder på Stormøde samt sekretær for IKM-rådet.