Intern medicin: hæmatologi

Ordførende professor: Kirsten Grønbæk

Referater af fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM (IKM@sund.ku.dk).

Behandlingen af voksne hæmatologiske patienter varetages i Region Hovedstaden og Region Sjælland af de hæmatologiske afdelinger på Rigshospitalet, Herlev og Roskilde. Alle afdelinger dækker hæmatologien bredt med få undtagelser. For eksempel foretages allogen transplantation og behandling af patienter med blødersygdomme kun på Rigshospitalet, mens Herlev har speciale i hæmoglobinpatienter. En del benign hæmatologi så som jernmangelanæmi og B12 mangel behandles i almen praksis eller på medicinske afdelinger, men langt de fleste hæmatologiske sygdomme er sjældne og kræver specialviden. Selv om man ikke skal være hæmatolog, er det vigtigt at kunne stille den primære diagnose af disse sygdomme, der som oftest kræver hurtig henvisning og behandling.

Hæmatologien er i rivende udvikling i disse år, først og fremmest pga. den omfattende viden vi har fået om sygdommenes molekylære baggrund. Dette har ført til mange nye behandlinger, og der er stort fokus på personlig medicin, hvor behandlingen tilpasses den enkelte patient. Som følge heraf er hæmatologien et forskningstungt speciale, og alle tre afdelinger samarbejder om forskning og behandling af disse sjældne sygdomme.

Kun kliniske lektorer, forskningslektorer og professorer kan være hovedvejledere på et bachelorprojekt eller kandidatspeciale. Ønsker du at gennemføre et bachelorprojekt eller kandidatspeciale inden for hæmatologi, kan følgende være hovedvejledere:

 • Klinisk lektor Lars Møller Pedersen: Lymfoide sygdomme
 • Klinisk lektor Anne Ortved Gang: Lymfoide sygdomme, immunterapi
 • Professor Hans K. Hasselbalch: Kronisk myeloproliferative sygdomme, myeloide sygdomme
 • Klinisk lektor Dorte M. Tholstrup: Lymfomer
 • Klinisk lektor Annette Vangsted: Myelomatose
 • Klinisk lektor Carsten Utoft Niemann: CLL, lymfoproliferative sygdomme, machine learning big data analyse, klinisk og basalbiologisk cancerforskning
 • Klinisk lektor Peter Brown: Lymfomer, epidemiologi, kliniske studier
 • Klinisk lektor Henrik Sengeløv: Transplantation og transplantationsbiologi
 • Professor Bo Porse: Akut myeloid leukæmi, basalbiologisk cancerforskning
 • Professor Kirsten Grønbæk: Myelodysplastisk syndrom og klonal hæmatopoiese, klinisk og basalbiologisk cancerforskning, mantlecellelymfom - biologi
 • Klinisk lektor Daniel el Fassi (Herlev, daniel.el.fassi.01@regionh.dk): Kronisk myeloproliferative sygdomme, myeloide sygdomme
Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Brown, Peter de Nully Klinisk lektor Intern medicin: hæmatologi +45 35 45 11 28 E-mail
Dorff, Mikkel Helleberg Postgraduat klinisk undervisningslektor Intern medicin: hæmatologi +45 29 72 13 73 E-mail
Funding, Eva Klinisk undervisningslektor Intern medicin: hæmatologi +45 35 45 78 29 E-mail
Gang, Anne Ortved Klinisk lektor Intern medicin: hæmatologi +45 38 68 62 34 E-mail
Glenthøj, Andreas Birkedal Klinisk lektor Intern medicin: hæmatologi +45 38 68 63 65 E-mail
Grønbæk, Kirsten Klinisk professor Intern medicin: hæmatologi +45 35 45 60 86 E-mail
Hammer, Troels Klinisk lektor Intern medicin: hæmatologi   E-mail
Hasselbalch, Hans K Klinisk professor Intern medicin: hæmatologi +45 47 32 32 00 E-mail
Lærum, Ole Didrik Adjungeret professor Intern medicin: hæmatologi +4755972638 E-mail
Niemann, Carsten Klinisk lektor Intern medicin: hæmatologi +45 35 45 78 30 E-mail
Pedersen, Lars Møller Klinisk lektor Intern medicin: hæmatologi +45 38 68 65 27 E-mail
Porse, Bo Torben Klinisk professor Intern medicin: hæmatologi +45 35 45 60 23 E-mail
Tholstrup, Dorte Maegaard Klinisk lektor Intern medicin: hæmatologi   E-mail
Vangsted, Annette Juul Klinisk lektor Intern medicin: hæmatologi +45 35 45 19 61 E-mail