Thoraxkirurgi

Ordførende lektor: René Horsleben Petersen

Det thoraxkirurgiske speciale findes i 2016 på fire offentlige sygehuse i Danmark: Rigshospitalet, OUH, Skejby og Ålborg Universitetshospital. Alle thoraxkirurgiske afdelinger har landslandsdelsfunktioner og er højt specialiserede enheder (HSE).
Thoraxkirurgien omfatter brysthulens kirurgiske sygdomme og omfatter fagområderne hjertekirurgi og klassiske thoraxkirurgi.

Thoraxkirurgisk Afdeling på Rigshospitalet er et universitetshospital under Københavns Universitet og har Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Færøerne og Grønland som optageområde. Afdelingen har landsfunktion for lungetransplantation og kongenit hjertekirurgi samt skandinavisk center for kirurgisk behandling af mesoteliom. Afdelingen varetager 40-45% af al thoraxkirurgisk aktivitet i Danmark.

Faget thoraxkirurgi omfatter blandt andet følgende områder:

 • Behandling af iskæmisk hjertesygdom (CABG)
 • Behandling af hjerteklapsygdomme
 • Behandling af arytmier (RFA og Maze)
 • Behandling af kongenitte hjertesygdomme inklusive GUCH
 • Behandling af aneurismer og aorta-dissektion
 • Transplantation af hjerte- og lunger samt ex-vivo-lung-perfusion
 • Behandling af hjertesvigt – assistsystemer og Heart Mate.
 • Deltager i hybridoperationer med kardiologerne (TAVI-TAMVR)
 • Behandling af lungecancer
 • Behandling af esophaguscancer
 • Behandling af esophagussygdomme inklusive fremmedlegemer
 • Behandling af pneumothorax
 • Behandling af thoraxtraumer
 • Behandling af pectus-lidelser
 • Behandling af infektiøse pleurasygdomme
 • Behandling af mediastinale tumores

Faget udfører forskning indenfor alle ovenfor nævnte områder.

Specielle interesseområder kirurgisk og forskningsmæssigt:

 • Hjerte-og lungetransplantation samt ex-vivo-lung-perfusion
 • Assistsystemer og Heart-Mate 3
 • Thrombose- og antikoagulation ved hjertekirurgi

Forskningscenter for:

 • Minimal invasiv lungekirurgi (VATS)
 • Multidisciplinær behandling af lungehindekræft
 • Kirurgisk behandling af thymom
 • Lungecancerscreening
 • Genoptræning efter operation for lungekræft
 • Lungesparende operationer


Thoraxkirurgers nærmeste samarbejdspartnere vil derfor være kardiologer, lungemedicinere, anæstesiologer, onkologer, radiologer samt patologer.

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Andersen, H.ØrbækKlinisk lektor Thoraxkirurgi  E-mail
Damgaard, SuneKlinisk lektor Thoraxkirurgi  E-mail
Hjortdal, Vibeke ElisabethKlinisk professor Thoraxkirurgi +45 35 45 22 60E-mail
Konge, LarsKlinisk professor Thoraxkirurgi +45 30 23 02 10E-mail
Møller, Christian H.Klinisk lektor Thoraxkirurgi +45 35 45 96 69E-mail
Petersen, René HorslebenKlinisk forskningslektor Thoraxkirurgi +45 35 45 05 25E-mail
Siemsen, MetteKlinisk lektor Thoraxkirurgi  E-mail
Smerup, Morten HoldgaardKlinisk lektor Thoraxkirurgi  E-mail