Klinisk onkologi

Ordførende professor: Dorte Lisbet Nielsen

Referater af seneste fagsøjlemøder:

Referater fra før 2017 kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk.

Klinisk onkologi er et eksperimentelt frontlinjefag, som varetager al ”non-kirurgisk” behandling og forskning inden for alle former for solide tumorer hos voksne. De non-kirurgiske behandlingsmodaliteter omfatter følgende:

 • kemoterapi
 • hormonbehandling
 • immunterapi
 • biologisk målrettet behandling
 • strålebehandling

Behandlingerne foregår ofte i regi af et såvel nationalt som internationalt samarbejde.

Klinisk onkologi er et meget forskningstungt speciale og der foregår såvel klinisk kræftforskning som translationel kræftforskning - i tæt samarbejde med basale kræftforskergrupper - inden for al form for diagnostik og behandling og dertil relaterede emner lokalt på de enkelte afdelinger, regionært, nationalt og internationalt.

Hvis du ønsker at gennemføre et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale inden for specialet Klinisk onkologi kan du kontakte en af nedenstående personer ved en af de onkologiske universitetsafdelinger, som er tilknyttet Københavns Universitet:

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

 • Lena Specht, lærestolsprofessor i klinisk onkologi med fokus på radioterapi
 • Gedske Daugaard, klinisk professor i klinisk onkologi med fokus på medicinsk kræftbehandling
 • Per Sjøgren, klinisk professor i Palliativ Medicin
 • Christoffer Johansen, klinisk professor med fokus på senfølger efter kræftbehandling
 • Ulrik Lassen, professor i klinisk onkologi med fokus på medicinsk kræftbehandling og genprofilering
 • Ivan Richter Vogelius, professor med fokus på radioterapi
 • Hans Skovgaard Poulsen, klinisk lektor
 • Jens Benn Sørensen, klinisk lektor


Onkologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

 • Dorte Nielsen, lærestolsprofessor i klinisk onkologi
 • Inge Marie Svane, klinisk professor i klinisk cancer immunterapi
 • Julia Sidenius Johansen, klinisk professor med fokus på biomarkører
 • Anders Krarup Hansen, klinisk lektor
 • Marco Donia, klinisk lektor
 • Gitte Persson, klinisk lektor

Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

 • Jørn Herrstedt, klinisk professor med fokus på understøttende behandling, ældre og bivirkninger til kræftbehandling
 • Julie Gehl, klinisk professor med fokus på elektrokemoterapi og motion
 • Mads Nordahl Svendsen, klinisk lektor

Amager-Hvidovre Hospital og Kræftens Bekæmpelse

 • Mef Christina Nilbert, klinisk professor i molekylær diagnostik af colorektal cancer

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Bentzen, Søren MøllerAdjungeret professor Klinisk onkologi +14107068505E-mail
Dalton, Susanne OksbjergProfessor Klinisk onkologi +45 35 25 76 18E-mail
Daugaard, GedskeKlinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 46 77E-mail
Ejlertsen, Bent LaursenKlinisk professor Klinisk onkologi  E-mail
Gehl, JulieKlinisk professor Klinisk onkologi +45 93 57 76 26E-mail
Herrstedt, JørnKlinisk professor Klinisk onkologi +45 29 33 64 69E-mail
Johansen, ChristofferKlinisk professor Klinisk onkologi +45 35 25 76 27E-mail
Johansen, Julia SideniusKlinisk professor Klinisk onkologi +45 38 68 38 68E-mail
Krarup-Hansen, AndersKlinisk lektor Klinisk onkologi +45 38 68 38 68E-mail
Lassen, Ulrik NielsKlinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 89 23E-mail
Nielsen, Dorte LisbetKlinisk professor Klinisk onkologi +45 38 68 23 44E-mail
Nilbert, Mef ChristinaProfessor Klinisk onkologi +45 36 32 65 12E-mail
Nøttrup, Trine JakobiPostgraduat klinisk lektor Klinisk onkologi +45 22 36 63 98E-mail
Pappot, HelleKlinisk professor Klinisk onkologi  E-mail
Persson, Gitte Bjørnsen FredbergKlinisk forskningslektor Klinisk onkologi +45 38 68 92 99E-mail
Poulsen, Hans SkovgaardKlinisk lektor Klinisk onkologi +45 35 45 63 02E-mail
Sjøgren, PerKlinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 73 84E-mail
Specht, LenaKlinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 11 26E-mail
Svane, Inge MarieKlinisk professor Klinisk onkologi +45 38 68 38 68E-mail
Svendsen, Mads NordahlKlinisk undervisningslektor Klinisk onkologi +45 46 32 32 00E-mail
Sørensen, Jens BennKlinisk lektor Klinisk onkologi +45 35 45 81 50E-mail