Klinisk onkologi

Ordførende professor: Dorte Lisbet Nielsen
Referater fra fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk.

Klinisk onkologi er et eksperimentelt frontlinjefag, som varetager al ”non-kirurgisk” behandling og forskning inden for alle former for solide tumorer hos voksne. De non-kirurgiske behandlingsmodaliteter omfatter følgende:

  • kemoterapi
  • hormonbehandling
  • immunterapi
  • biologisk målrettet behandling
  • strålebehandling

Behandlingerne foregår ofte i regi af et såvel nationalt som internationalt samarbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Behrendt, Niels Klinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 60 30 E-mail
Bentzen, Søren Møller Adjungeret professor Klinisk onkologi +14107068505 E-mail
Dalton, Susanne Oksbjerg Professor Klinisk onkologi +45 35 25 76 18 E-mail
Daugaard, Gedske Klinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 46 77 E-mail
Ejlertsen, Bent Laursen Klinisk professor Klinisk onkologi   E-mail
Friborg, Jeppe Tang Klinisk forskningslektor Klinisk onkologi   E-mail
Gehl, Julie Klinisk professor Klinisk onkologi +45 93 57 76 26 E-mail
Herrstedt, Jørn Klinisk professor Klinisk onkologi +45 93 56 73 84 E-mail
Johansen, Christoffer Klinisk professor Klinisk onkologi +45 35 25 76 27 E-mail
Johansen, Julia Sidenius Klinisk professor Klinisk onkologi +45 38 68 38 68 E-mail
Krarup-Hansen, Anders Klinisk lektor Klinisk onkologi +45 38 68 38 68 E-mail
Lassen, Ulrik Niels Klinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 89 23 E-mail
Nielsen, Dorte Lisbet Klinisk professor Klinisk onkologi +45 38 68 23 44 E-mail
Nilbert, Mef Christina Professor Klinisk onkologi +45 36 32 65 12 E-mail
Nøttrup, Trine Jakobi Postgraduat klinisk lektor Klinisk onkologi +45 22 36 63 98 E-mail
Pappot, Helle Klinisk professor Klinisk onkologi   E-mail
Pedersen, Johannes Wirenfeldt Vad Klinisk lektor Klinisk onkologi +45 51 60 08 86 E-mail
Persson, Gitte Bjørnsen Fredberg Klinisk forskningslektor Klinisk onkologi +45 38 68 92 99 E-mail
Poulsen, Hans Skovgaard Klinisk lektor Klinisk onkologi +45 35 45 63 02 E-mail
Sjøgren, Per Klinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 73 84 E-mail
Specht, Lena Klinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 11 26 E-mail
Svane, Inge Marie Klinisk professor Klinisk onkologi +45 38 68 38 68 E-mail