Klinisk onkologi

Ordførende professor: Lena Specht

Referater fra fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til ikm@sund.ku.dk.

 

Klinisk onkologi er et eksperimentelt frontlinjefag, som varetager al ”non-kirurgisk” behandling og forskning inden for alle former for solide tumorer hos voksne. De non-kirurgiske behandlingsmodaliteter omfatter følgende:

 • Medicinsk kræftbehandling
  • kemoterapi
  • hormonbehandling
  • immunterapi
  • biologisk målrettet behandling
 • Strålebehandling
 • Understøttende behandling
  • Bivirkninger til behandling
  • Komplikationer til kræftsygdomme
  • Palliativ indsats
  • Rehabilitering
  • Senfølger

Behandlingerne foregår ofte i regi af et såvel nationalt som internationalt samarbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du ønsker at gennemføre et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale inden for specialet klinisk onkologi kan du kontakte en af nedenstående personer ved en af de onkologiske universitetsafdelinger, som er tilknyttet Københavns Universitet:

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

 • Lena Specht, lærestolsprofessor i klinisk onkologi med fokus på radioterapi
 • Christoffer Johansen, klinisk professor med fokus på senfølger efter kræftbehandling
 • Ulrik Lassen, professor i klinisk onkologi med fokus på medicinsk kræftbehandling og genprofilering
 • Ivan Richter Vogelius, professor med fokus på radioterapi
 • Jens Benn Sørensen, klinisk lektor


Onkologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

 • Inge Marie Svane, klinisk professor i klinisk cancer immunterapi
 • Julia Sidenius Johansen, klinisk professor med fokus på biomarkører
 • Anders Krarup Hansen, klinisk lektor
 • Marco Donia, klinisk lektor
 • Gitte Persson, klinisk lektor

Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

 • Jørn Herrstedt, klinisk professor med fokus på understøttende behandling, ældre og bivirkninger til kræftbehandling
 • Julie Gehl, klinisk professor med fokus på elektrokemoterapi og motion

Amager-Hvidovre Hospital og Kræftens Bekæmpelse

 • Mef Christina Nilbert, klinisk professor i molekylær diagnostik af colorektal cancer

 

 

 

Ansatte i fagsøjlen

Listen er senest opdateret 6. april 2024.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Altaf, Rahim Klinisk undervisningslektor Klinisk onkologi   E-mail
Behrendt, Niels Klinisk professor Klinisk onkologi +4535456030 E-mail
Dalton, Susanne Oksbjerg Professor Klinisk onkologi +4535257618 E-mail
Ejlertsen, Bent Laursen Klinisk professor Klinisk onkologi   E-mail
Frank, Malene Støchkel Klinisk forskningslektor Klinisk onkologi +4556513279 E-mail
Gehl, Julie Klinisk professor Klinisk onkologi +4593577626 E-mail
Johansen, Christoffer Klinisk professor Klinisk onkologi +4535257627 E-mail
Johansen, Julia Sidenius Klinisk professor Klinisk onkologi +4538683868 E-mail
Krarup-Hansen, Anders Klinisk lektor Klinisk onkologi +4538683868 E-mail
Kümler, Iben Klinisk lektor Klinisk onkologi   E-mail
Langer, Seppo W. Klinisk lektor Klinisk onkologi +4521608924 E-mail
Lassen, Ulrik Niels Klinisk professor Klinisk onkologi +4535458923 E-mail
Lauritsen, Liv Ebbeskov Klinisk undervisningslektor Klinisk onkologi   E-mail
Nielsen, Dorte Lisbet Professor emerita Klinisk onkologi +4538682344 E-mail
Nilbert, Mef Christina Adjungeret professor Klinisk Onkologi +4536326512 E-mail
Pappot, Helle Klinisk professor Klinisk onkologi   E-mail
Persson, Gitte Fredberg Klinisk lektor Klinisk onkologi +4538689299 E-mail
Qvortrup, Camilla Klinisk lektor Klinisk onkologi   E-mail
Rohrberg, Kristoffer Staal Klinisk lektor Klinisk onkologi   E-mail
Specht, Lena Klinisk professor Klinisk onkologi +4535451126 E-mail
Svane, Inge Marie Klinisk professor Klinisk onkologi +4538683868 E-mail
Sørensen, Jens Benn Klinisk lektor Klinisk onkologi +4535458150 E-mail
Vogelius, Ivan Richter Klinisk professor Klinisk onkologi +4535459885 E-mail
Weble, Tanja Cruusberg Postgraduat klinisk lektor Klinisk onkologi   E-mail
Zwisler, Ann Dorthe Olsen Klinisk professor Klinisk onkologi   E-mail
dqp123, dqp123 Klinisk forskningslektor Klinisk onkologi +4526284286 E-mail
Østby, Anne-Cathrine Klinisk undervisningslektor Klinisk onkologi +4556513284 E-mail