Klinisk onkologi – Københavns Universitet

Klinisk onkologi

Ordførende professor: Dorte Lisbet Nielsen

Referat af fagsøjlemøde d. 19. september 2016

Referat af fagsøjlemøde d. 1. juli 2015

Klinisk onkologi er et eksperimentelt frontlinjefag, som varetager al  ”non-kirurgisk” behandling og forskning inden for alle former for solide tumorer hos voksne. De non-kirurgiske behandlingsmodaliteter omfatter følgende:

 • kemoterapi
 • hormonbehandling
 • immunterapi
 • biologisk målrettet behandling
 • strålebehandling

Behandlingerne foregår ofte i regi af et såvel nationalt som internationalt samarbejde.

Klinisk onkologi er et meget forskningstungt speciale og der foregår såvel klinisk kræftforskning som translationel kræftforskning - i tæt samarbejde med basale kræftforskergrupper - inden for al form for diagnostik og behandling og dertil relaterede emner lokalt på de enkelte afdelinger, regionært, nationalt og internationalt.

Hvis du ønsker at gennemføre et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale inden for specialet Klinisk onkologi kan du kontakte en af nedenstående personer ved en af de onkologiske universitetsafdelinger, som er tilknyttet Københavns Universitet:

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

 • Lena Specht, lærestolsprofessor i klinisk onkologi med fokus på radioterapi
 • Gedske Daugaard, klinisk professor i klinisk onkologi med fokus på medicinsk kræftbehandling
 • Per Sjøgren, klinisk professor i Palliativ Medicin
 • Christoffer Johansen, klinisk professor med fokus på senfølger efter kræftbehandling
 • Hans Skovgaard Poulsen, klinisk lektor
 • Jens Benn Sørensen, klinisk lektor


Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital

 • Dorte Nielsen, lærestolsprofessor i klinisk onkologi
 • Inge Marie Svane, klinisk professor i klinisk cancer immunterapi
 • Julia Sidenius Johansen, klinisk professor med fokus på biomarkører
 • Anders Krarup Hansen, klinisk lektor
 • Anders Mellemgaard, klinisk lektor

Hvidovre Hospital

 • Mef Christina Nilbert, klinisk professor i molekylær diagnostik af colorektal cancer

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Daugaard, GedskeKlinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 46 77E-mail
Herrstedt, JørnKlinisk professor Klinisk onkologi +45 29 33 64 69E-mail
Johansen, ChristofferKlinisk professor Klinisk onkologi +45 35 25 76 27E-mail
Johansen, Julia SideniusKlinisk professor Klinisk onkologi +45 38 68 38 68E-mail
Juhler-Nøttrup, TrinePostgraduat klinisk lektor Klinisk onkologi +45 22 36 63 98E-mail
Krarup-Hansen, AndersKlinisk lektor Klinisk onkologi +45 38 68 38 68E-mail
Lassen, Ulrik NielsKlinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 89 23E-mail
Nielsen, Dorte LisbetKlinisk professor Klinisk onkologi +45 38 68 23 44E-mail
Poulsen, Hans SkovgaardKlinisk lektor Klinisk onkologi +45 35 45 63 02E-mail
Sjøgren, PerKlinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 73 84E-mail
Specht, LenaKlinisk professor Klinisk onkologi +45 35 45 11 26E-mail
Svane, Inge MarieKlinisk professor Klinisk onkologi +45 38 68 38 68E-mail
Svendsen, Mads NordahlKlinisk undervisningslektor Klinisk onkologi +45 46 32 32 00E-mail
Sørensen, Jens BennKlinisk lektor Klinisk onkologi +45 35 45 81 50E-mail
von der Maase, Hans Rene RostgaardProfessor emeritus Klinisk onkologi  E-mail