Radiologi

Ordførende professor: Michael Bachmann Nielsen

Referater af seneste fagsøjlemøder:

Referater fra før 2017 kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk.

En radiologs arbejde omfatter vejledning, udførelse og vurdering samt efterfølgende konferering og beskrivelse af diagnostiske og billedvejledte terapeutiske procedurer. Diagnostikken udføres ved hjælp af forskellige medicinske billedsystemer: røntgen, ultralyd, computer tomografi (CT), magnetisk resonans (MR) eller fusionsmodalitet (fx CT-skanning i forbindelse med PET-CT-skanning). Eksempler på billedvejledte invasive procedurer er biopsier og drænanlæggelse, mens stentbehandling og ballonudvidelse er eksempler på radiologiske interventionelle behandlinger. En del af de billedvejledte diagnostiske og terapeutiske procedurer er akutte og tilbydes døgnet rundt, med stor variation i type og mængden af akutte opgaver fra afdeling til afdeling. Den billeddiagnostiske afdeling er en central afdeling på ethvert hospital og er en tværgående samarbejdspartner for samtlige øvrige kliniske afdelinger.

Det kræves derfor at en speciallæge i radiologi ikke alene behersker visuelle analytiske evner samt diagnostisk viden, men også en viden om hvordan konkrete diagnostiske problemer løses både med hensyn til valg mellem en stor mængde af konkretet tekniske undersøgelser og med hensyn til mulig digital efterbehandling af det primære billedmateriale for at belyse den kliniske problemstilling bedst muligt.

Ønsker du at gennemføre en bachelorprojekt/kandidatspeciale indenfor faget radiologi, kan fagets kliniske lektorer og professorer kontaktes for nedenstående emner:

 • Kirstine Hermann: abdominaldiagnostik
 • Vibeke Løgager: MR abdomen, uroradiologi
 • Lars Lönn: interventionsradiologi, endovaskulær behandling (Lars Lönns kontaktinfo findes under karkirurgi)
 • Michael Bachmann Nielsen: abdominaldiagnostik, thorax, ultralyd, CT
 • Christian Nolsøe: ultralyd
 • Carsten Thomsen: MR, neuro, ortopædi, thorax, abdomen
 • Henrik S. Thomsen: uroradiologi, MR

Vedr. mulighed for forskningsår kontakt ordførende professor eller en af fagets øvrige professorer.

 • Tidligere kandidatopgaver/forskningsår har omhandlet emner som:
 • Ultralydelastografi af bløddelstumorer,
 • Klinisk afprøvning af ny ultralydsteknik med ikke-lineær billeddannelse,
 • Pacemaker og MR-skanning
 • Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) in patients with confirmed liver lesions,
 • Perfusions-CT
 • CT-kolografi

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Albrecht-Beste, ElisabethPostgraduat klinisk lektor Radiologi  E-mail
Aznar, Marianne CamilleEkstern lektor Radiologi +45 35 45 07 82E-mail
Boesen, Mikael PlougKlinisk professor Radiologi +45 38 16 46 54E-mail
Bretlau, ThomasKlinisk undervisningslektor Radiologi  E-mail
Christensen, Anders FoghKlinisk lektor Radiologi  E-mail
Ewertsen, CarolineKlinisk lektor Radiologi  E-mail
Hansen, Kristoffer LindskovKlinisk lektor Radiologi  E-mail
Holm, SørenEkstern lektor Radiologi +45 35 45 16 81E-mail
Kristensen, Thomas SkårupKlinisk lektor Radiologi +45 26 27 91 58E-mail
Langkilde, Annika ReynbergKlinisk lektor Radiologi +45 35 45 16 53E-mail
Lönn, Lars BirgerKlinisk professor Radiologi  E-mail
Løgager, Vibeke BergKlinisk lektor Radiologi +45 60 75 03 18E-mail
Nielsen, Michael BachmannKlinisk professor Radiologi +45 35 45 41 86E-mail
Nielsen, Yousef Jesper WirenfeldtKlinisk lektor Radiologi +45 38 68 11 31E-mail
Nolsøe, ChristianKlinisk lektor Radiologi  E-mail
Thomsen, CarstenKlinisk professor Radiologi  E-mail
Thomsen, Henrik S.Klinisk professor Radiologi +45 38 68 32 12E-mail