Radiologi

Ordførende professor: Adam Espe Hansen

Referater fra fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til ikm@sund.ku.dk.

 

 

 

En radiologs arbejde omfatter vejledning, udførelse og vurdering samt efterfølgende konferering og beskrivelse af diagnostiske og billedvejledte terapeutiske procedurer. Diagnostikken udføres ved hjælp af forskellige medicinske billedsystemer: røntgen, ultralyd, computer tomografi (CT), magnetisk resonans (MR) eller fusionsmodalitet (fx CT-skanning i forbindelse med PET-CT-skanning). Eksempler på billedvejledte invasive procedurer er biopsier og drænanlæggelse, mens stentbehandling og ballonudvidelse er eksempler på radiologiske interventionelle behandlinger. En del af de billedvejledte diagnostiske og terapeutiske procedurer er akutte og tilbydes døgnet rundt, med stor variation i type og mængden af akutte opgaver fra afdeling til afdeling. Den billeddiagnostiske afdeling er en central afdeling på ethvert hospital og er en tværgående samarbejdspartner for samtlige øvrige kliniske afdelinger.

Det kræves derfor at en speciallæge i radiologi ikke alene behersker visuelle analytiske evner samt diagnostisk viden, men også en viden om hvordan konkrete diagnostiske problemer løses både med hensyn til valg mellem en stor mængde af undersøgelser og med hensyn til mulig digital efterbehandling af det primære billedmateriale for at belyse den kliniske problemstilling bedst muligt. Med hensyn til billedbehandling spiller algoritmer, ofte baseret på kunstig intelligens, en stadig større rolle.

 

 

 

 

 

Ønsker du at gennemføre et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale inden for faget radiologi, kan fagets kliniske lektorer og professorer kontaktes for nedenstående emner:

 • Lars Lönn: interventionsradiologi, endovaskulær behandling
 • Michael Bachmann Nielsen: abdominaldiagnostik, thorax, ultralyd, CT, kunstig intelligens
 • Christian Nolsøe: ultralyd (Christian Nolsøes kontaktinfo findes under kirurgi)
 • Henrik S. Thomsen: uroradiologi, MR, kontraststoffer
 • Adam Espe Hansen: MR, kunstig intelligens
 • Mikael Boesen: røntgen, CT, MR, røntgen, kunstig intelligens

 

 

 

 

Vedr. mulighed for forskningsår kontakt en af fagets professorer.

Tidligere kandidatopgaver/forskningsår har omhandlet emner som:

 • Visualisering af gliominfiltration via kombination af multimodalitets billeddannelse og kunstig intelligens
 • Ultralydelastografi af bløddelstumorer
 • Klinisk afprøvning af ny ultralydsteknik med ikke-lineær billeddannelse
 • Pacemaker og MR-skanning
 • Perfusions-CT
 • CT-kolografi

 

 

Ansatte i fagsøjlen

Listen er senest opdateret 25. april 2024.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Albrecht-Beste, Elisabeth Postgraduat klinisk lektor Radiologi   E-mail
Andersen, Michael Brun Klinisk lektor Radiologi   E-mail
Boesen, Mikael Ploug Klinisk professor Radiologi +4538164654 E-mail
Carlsen, Jonathan Frederik Klinisk lektor Radiologi   E-mail
Ewertsen, Caroline Klinisk lektor Radiologi   E-mail
Hansen, Adam Espe Klinisk professor Radiologi +4535458460 E-mail
Hansen, Philip Klinisk lektor Radiologi +4538164653 E-mail
Kristensen, Thomas Skårup Klinisk lektor Radiologi +4526279158 E-mail
Langkilde, Annika Reynberg Klinisk lektor Radiologi +4535451653 E-mail
Lönn, Lars Klinisk professor Radiologi   E-mail
Nielsen, Kayalvily Jesuratnam Klinisk undervisningslektor Radiologi +4538686751 E-mail
Nielsen, Marie Kristina Rue Klinisk lektor Radiologi   E-mail
Nielsen, Michael Bachmann Klinisk professor Radiologi +4535454186 E-mail
Nielsen, Yousef Jesper Wirenfeldt Klinisk lektor Radiologi +4538681131 E-mail
Taudorf, Mikkel Klinisk lektor Radiologi +4535457572 E-mail
Thomsen, Henrik S. Klinisk professor Radiologi +4538683212 E-mail
Ulriksen, Peter Sommer Klinisk undervisningslektor Radiologi   E-mail