Klinisk farmakologi

Ordførende professor: Kim Dalhoff

Referater af fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM (IKM@sund.ku.dk).

Faget Klinisk Farmakologi er et medicinsk speciale og en ressource i sundhedssystemet til at støtte den korrekte brug af lægemidler indenfor alle medicinske områder.

Faget formal et at sikre rationel farmakoterapi: De(t) rigtige lægemidle(r) til den rette indikation, i den rette dosis, på det rigtige tidspunkt og pris og til den rette patient.

Den moderne farmakologiske behandling er blevet kostbar, og medicinudgifterne, især på hospitalerne, er i vildsom stigning. Dette kan skabe en misforhold mellem det at behandle den enkelte patient optimalt, og samtidigt sikre at alle patienter behandles optimalt.

Klinisk farmakologisk afdeling er beliggende på Bispebjerg/Frederiksberg Hospital, og har en udefunktion på Rigshospitalet: Klinisk Farmakologisk Laboratorium Q7642.

Afdelingen og Laboratoriet varetager klinisk farmakologiske opgaver, og er aktiv i en række forskningsopgaver. De ansatte professorer og lektorer varetager undervisningen af medicinstuderende, og vejleder medicinstuderende i kandidatopgaver.

Ønsker du at gennemføre en bachelorprojekt/kandidatspeciale indenfor faget Klinisk Farmakologi, kan følgende personer med fordel kontaktes med henblik på råd og vejledning og diskussion af mulige konkrete specialer. Der vil også være mulighed for at tage et forskningsår.

Kontaktpersoner i Klinisk Farmakologi:
Henrik Enghusen Poulsen, Kim Peder Dalhoff, Anne Marie H. Hellebek

Speciallægeuddannelse i klinisk farmakologi
Speciallægeuddannelse i klinisk farmakologi varer 5 år udover basisperioden.
Den består af en introduktionsuddannelse på 12 måneder samt en hoveduddannelse på 48 måneder. Hoveduddannelsen foregår på kliniske hospitalsafdelinger, i Lægemiddelstyrelsen, i lægemiddelindustrien og på en klinisk farmakologisk afdeling.
Kliniske farmakologer er som hovedregel ansat på universiteter, hospitaler, Sundhedsstyrelsen og i industrien.
Klinisk farmakologisk ekspertise efterspørges som aldrig før og specialet er i stor udvikling. Der er derfor også mulighed for at sætte sit eget individuelle præg på denne udvikling.


Har du interesse i en klinisk farmakologisk uddannelse kan du kontakte professor Kim Dalhoff eller ledende overlæge, ph.d., adjungeret professor Hanne Rolighed Christensen, Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg/Frederiksberg Hospital

Kliniske farmakologer ansat ved Institut for Klinisk Medicin:

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Andersen, Jon Thor Trærup Lektor Klinisk farmakologi +45 29 72 15 08 E-mail
Andersen, Stig Ejdrup Klinisk lektor Klinisk farmakologi +45 47 32 89 32 E-mail
Christensen, Mikkel Bring Klinisk lektor Klinisk farmakologi   E-mail
Christiansen, Marie Louise S Ekstern lektor Klinisk farmakologi +45 77 55 77 14 E-mail
Dalhoff, Kim Klinisk professor Klinisk farmakologi +45 38 63 51 01 E-mail
Edvinsson, Lars Klinisk professor Klinisk farmakologi +45 38 63 32 90 E-mail
Harboe, Kirstine Moll Ekstern lektor Klinisk farmakologi +45 35 31 33 99 E-mail
Hellebek, Annemarie Hvidberg Klinisk lektor Klinisk farmakologi +45 38 62 36 14 E-mail
Horwitz, Henrik Klinisk lektor Klinisk farmakologi +45 38 63 59 74 E-mail
Jürgens, Gesche Klinisk forskningslektor Klinisk farmakologi +45 93 56 60 38 E-mail
Petersen, Tonny Studsgaard Klinisk lektor Klinisk farmakologi +45 38 63 58 55 E-mail
Poulsen, Henrik Enghusen Klinisk professor Klinisk farmakologi +45 35 45 76 71 E-mail
Reuther, Lene Ørskov Klinisk undervisningslektor Klinisk farmakologi +45 38 63 54 55 E-mail
Solem, Espen Victor Jimenez Lektor Klinisk farmakologi   E-mail