Plastikkirurgi

Ordførende professor: Lisbet Rosenkrantz Hølmich
Referater fra fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk.

Det plastikkirurgiske speciale er kendetegnet ved at behandle mange forskellige patientgrupper, og mange forskellige lidelser. Fællesnævneren er de plastikkirurgiske teknikker, som anvendes i rekonstruktivt øjemed, og som omfatter vævsflytning i form af lap-plastik og hudtransplantation, mikrovaskulær anastomose/fri lapplastik, fedttransplantation, fedtsugning mv. Der kan være tale om rekonstruktion af områder, som er ødelagt af sygdom (ofte cancer), tidligere behandling, traumer eller misdannelser. Plastik kommer fra græsk og betyder ”at forme” (og trykket ligger på 2. stavelse :-).

Hovedparten af de plastikkirurgiske patienter behandles elektivt, det vil sige planlagt. Kun en lille del foregår akut. Ca. 80 % af patienterne behandles for kræft eller følgetilstande efter kræft, om end denne fordeling kan afhænge af de respektive afdelingers funktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte i fagsøjlen:

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Berg, Jais Oliver Klinisk undervisningslektor Plastikkirurgi   E-mail
Hansen, Lone Bak Klinisk lektor Plastikkirurgi   E-mail
Holmgaard, Rikke Klinisk lektor Plastikkirurgi   E-mail
Hølmich, Lisbet Rosenkrantz Klinisk professor Plastikkirurgi +4538682588 E-mail
Jakobsen, Linda Plovmand Klinisk lektor Plastikkirurgi +4535453545 E-mail
Rose, Michael Klinisk lektor Plastikkirurgi   E-mail
Toyserkani, Navid Mohamadpour Klinisk lektor Plastikkirurgi   E-mail
Vester-Glowinski, Peter Viktor Klinisk lektor Plastikkirurgi   E-mail