Plastikkirurgi

Ordførende lektor: Lisbet Rosenkrantz Hølmich

Referater af seneste fagsøjlemøder:

Referater fra før 2017 kan rekvireres ved henvendelse til IKM@sund.ku.dk.

Det plastikkirurgiske speciale er kendetegnet ved at behandle mange forskellige patientgrupper, og mange forskellige lidelser. Fællesnævneren er de plastikkirurgiske teknikker, som anvendes i rekonstruktivt øjemed, og som omfatter vævsflytning i form af lap-plastik og hudtransplantation, mikrovaskulær anastomose/fri lapplastik, fedttransplantation, fedtsugning mv. Der kan være tale om rekonstruktion af områder, som er ødelagt af sygdom (ofte cancer), tidligere behandling, traumer eller misdannelser. Plastik kommer fra græsk og betyder ”at forme” (og trykket ligger på 2. stavelse :-).

Hovedparten af de plastikkirurgiske patienter behandles elektivt, det vil sige planlagt. Kun en lille del foregår akut. Ca. 80 % af patienterne behandles for kræft eller følgetilstande efter kræft, om end denne fordeling kan afhænge af de respektive afdelingers funktion.

På Sjælland findes 3 offentlige afdelinger i plastikkirurgi på henholdsvis Rigshospitalet, Herlev Gentofte hospital og Roskilde hospital og alle 3 afdelinger har studenterundervisning; både klinisk, som forelæsninger/SAU lektioner og i form af vejledning af bachelor og kandidatopgaver.

Specialet omfatter bl.a.

  • Rekonstruktion efter traumer
  • Brystrekonstruktion efter brystkræft/forstadier med eget væv og med implantater,
  • Korrigerende brystoperation ved abnormt udseende/medfødte misdannelser
  • Fjernelse af overskydende hud efter massivt vægttab
  • Plastikkirurgi ved modermærkekræft, non-melanom hudkræft og mundhulekræft
  • Korrektion af medfødte misdannelser; for eksempel læbe-gumme-gane-spalte
  • Behandling af lymfødem
  • Brandsårsbehandling

Der foregår forskning i næsten alle aspekter af ovenstående arbejdsområder på en eller flere af afdelingerne.

Hvis du er interesseret i at lave bachelor eller kandidatopgave kan du kontakte en af fagets lektorer/professorer med henblik på dette. Og hvis du har særlige emneområder, som du gerne vil arbejde med, så skal vi nok hjælpe dig med kontakt til den mest relevante vejleder.

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Berg, Jais OliverKlinisk undervisningslektor Plastikkirurgi  E-mail
Bonde, Christian TorstenKlinisk lektor Plastikkirurgi +45 35 45 87 01E-mail
Chakera, Annette HougaardKlinisk lektor Plastikkirurgi +45 38 68 28 38E-mail
Damsgaard, Tine M EngbergKlinisk professor Plastikkirurgi  E-mail
Drzewiecki, Krzysztof Tadeusz MProfessor emeritus Plastikkirurgi +45 35 45 30 30E-mail
Hansen, Lone BakKlinisk lektor Plastikkirurgi  E-mail
Hesselfeldt, JørgenPostgraduat klinisk undervisningslektor Plastikkirurgi  E-mail
Holmgaard, RikkeKlinisk lektor Plastikkirurgi  E-mail
Hølmich, Lisbet RosenkrantzKlinisk professor Plastikkirurgi +45 38 68 25 88E-mail
Vester-Glowinski, Peter ViktorEkstern lektor Plastikkirurgi +45 51 62 84 10E-mail