Klinisk biokemi

Ordførende professor: Børge Nordestgaard

Faget Klinisk biokemi er et tværgående speciale, som med kemiske, biokemiske og molekylærbiologiske analysemetoder udfører undersøgelser (analyser) på prøvemateriale fra patienternes blod, celler, urin, samt andre kropsvæsker og ekskreter.

Klinisk biokemiske analyser belyser processer og tilstande i den menneskelige organisme af betydning ved diagnostik af sygdomme. Analyseresultaterne benyttes endvidere til at vurdere sværhedsgraden af en given patients sygdom, overvåge sygdommens udvikling og forløb samt effekt af behandling (monitorering). Desuden benyttes analyserne til at forudsige raske personers risiko for at udvikle sygdom, og i udvalgte situationer udføres klinisk biokemiske analyser uden bestyrket mistanke om sygdom (screening), fx bestemmelse af kolesterolindhold i blodet, glukose i urinen, double-test hos gravide. Klinisk biokemi yder desuden en omfattende støtte til projekter initieret af de kliniske afdelinger eller industrielle samarbejdspartnere.

I faget udføres et stort spektrum af sundhedsvidenskabelig forskning. Ønsker du at gennemføre et bachelorprojekt/kandidatspeciale indenfor specialet klinisk biokemi, kan du med fordel kontakte de ansatte i fagsøjlen med henblik på råd og vejledning.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Afzal, Shoaib Klinisk forskningslektor Klinisk biokemi   E-mail
Benn, Marianne Klinisk professor Klinisk biokemi +45 35 45 30 40 E-mail
Bojesen, Stig Egil Klinisk professor Klinisk biokemi +45 38 68 38 68 E-mail
Dahl, Morten Klinisk professor Klinisk biokemi +45 47 32 55 45 E-mail
Ellervik, Christina Adjungeret lektor Klinisk biokemi +1 520 955 4696 E-mail
Frikke-Schmidt, Ruth Klinisk professor Klinisk biokemi +45 35 45 43 48 E-mail
Hviid, Thomas Vauvert F. Klinisk professor Klinisk biokemi +45 47 32 56 22 E-mail
Jørgensen, Henrik Løvendahl Klinisk professor Klinisk biokemi   E-mail
Jørgensen, Niklas Rye Klinisk professor Klinisk biokemi +45 38 63 24 56 E-mail
Nielsen, Finn Cilius Klinisk professor Klinisk biokemi +45 35 45 30 16 E-mail
Nordestgaard, Børge Klinisk professor Klinisk biokemi +45 38 68 32 97 E-mail
Plomgaard, Peter Stendahl Klinisk forskningslektor Klinisk biokemi +45 35 45 34 52 E-mail
Rehfeld, Jens Frederik Professor Klinisk biokemi +45 35 45 30 18 E-mail
Thode, Jørgen Postgraduat klinisk lektor Klinisk biokemi +45 48 29 46 61 E-mail
Tybjærg-Hansen, Anne Klinisk professor Klinisk biokemi +45 35 45 41 59 E-mail