Klinisk immunologi

Ordførende professor: Peter Garred

Referater fra fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til ikm@sund.ku.dk.

 

 

Specialet klinisk immunologi omfatter: 

  • Blodbankvirksomhed
  • Transfusionsmedicin
  • Vævsbankvirksomhed
  • Transplantationsmedicin
  • Immunologisk diagnostik

Specialet varetager produktion af blodkomponenter, herunder udvælgelse og tapning af bloddonorer og produktion af celler (herunder stamceller) og væv. Derudover varetages forligelighedsundersøgelser, hæmostasemonitorering samt lægelig rådgivning i forbindelse med patientorienteret blodmanagement, transfusions-og transplantationsbehandling og andre klinisk immunologiske problemstillinger.

Klinisk immunologi varetager endvidere diagnostik og monitorering af sygdomme i immunsystemet (herunder immundefekter, autoimmune sygdomme og maligne sygdomme) samt smittemarkørundersøgelser (HIV, hepatitis, syfilis m.fl.).

Opgaverne omfatter akut og ikke-akut diagnostik og rådgivning samt transfusions- og transplantationsbehandling. Faget udfører forskning indenfor de ovenfor nævnte områder.

 

 

 

 

Ønsker du at gennemføre et bachelorprojekt/kandidatspeciale indenfor faget klinisk immunologi, kan følgende personer med fordel kontaktes med henblik på råd og vejledning - idet det bemærkes, at kun kliniske lektorer samt professorer, men ikke kliniske undervisningslektorer kan vejlede:

  • Immunologisk diagnostik: Peter Garred, Ole Birger Pedersen
  • Blodbankvirksomhed og vævsbanksvirksomhed: Morten Dziegiel, Morten Bagge Hansen
  • Transfusionsmedicin: Morten Dziegiel, Morten Bagge Hansen, Sisse Ostrowski, Ole Birger Pedersen
  • Transplantationsmedicin: Peter Garred, Morten Bagge Hansen

 

 

Ansatte i fagsøjlen

Listen er senest opdateret 7. maj 2024.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Dziegiel, Morten Hanefeld Klinisk professor Klinisk immunologi +4535452716 E-mail
Garred, Peter Klinisk professor Klinisk immunologi +4535457637 E-mail
Hansen, Morten Bagge Klinisk lektor Klinisk immunologi   E-mail
Harritshøj, Lene Holm Postgraduat klinisk lektor Klinisk immunologi   E-mail
Johansson, Per Ingemar Klinisk professor Klinisk immunologi +4535452030 E-mail
Marquart, Hanne Vibeke Hansen Klinisk lektor Klinisk immunologi   E-mail
Ostrowski, Sisse Rye Klinisk professor Klinisk immunologi +4524430464 E-mail
Stausbøll, Signe Modvig Klinisk lektor Klinisk immunologi   E-mail
Wade, Charles Edwin Adjungeret professor Klinisk immunologi   E-mail