Klinisk immunologi

Ordførende professor: Peter Garred

Faget Klinisk Immunologi omfatter:

  • Blodbankvirksomhed
  • Transfusionsmedicin
  • Vævsbankvirksomhed
  • Transplantationsmedicin
  • Immunologisk diagnostik

Specialet varetager produktion af blodkomponenter, herunder udvælgelse og tapning af bloddonorer og produktion af celler (herunder stamceller) og væv. Derudover varetages forligelighedsundersøgelser, hæmostasemonitorering samt lægelig rådgivning i forbindelse med patientorienteret blodmanagement, transfusions-og transplantationsbehandling og andre klinisk immunologiske problemstillinger.

Klinisk immunologi varetager endvidere diagnostik og monitorering af sygdomme i immunsystemet (herunder immundefekter, autoimmune sygdomme og maligne sygdomme) samt smittemarkørundersøgelser (HIV, hepatitis, syfilis m.fl.).

Opgaverne omfatter akut og ikke-akut diagnostik og rådgivning samt transfusions- og transplantationsbehandling. Faget udfører forskning indenfor de ovenfor nævnte områder.

Ønsker du at gennemføre et bachelorprojekt/kandidatspeciale indenfor faget klinisk immunologi, kan følgende personer med fordel kontaktes med henblik på råd og vejledning - idet det bemærkes, at kun kliniske lektorer samt professorer, men ikke kliniske undervisningslektorer kan vejlede:

  • Immunologisk diagnostik: Peter Garred, Henrik Ullum, Ole Birger Pedersen
  • Blodbankvirksomhed og vævsbanksvirksomhed: Henrik Ullum, Morten Dziegiel, Morten Bagge Hansen
  • Transfusionsmedicin: Henrik Ullum, Morten Dziegiel, Morten Bagge Hansen, Sisse Ostrowski, Ole Birger Pedersen
  • Transplantationsmedicin: Peter Garred, Morten Bagge Hansen
Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bruunsgaard, Helle Kemp Klinisk forskningslektor Klinisk immunologi +45 35 45 65 66 E-mail
Dziegiel, Morten Hanefeld Postgraduat klinisk lektor Klinisk immunologi +45 35 45 27 16 E-mail
Fugger, Lars Klinisk professor Klinisk immunologi   E-mail
Garred, Peter Klinisk professor Klinisk immunologi +45 35 45 76 37 E-mail
Hansen, Morten Bagge Klinisk lektor Klinisk immunologi   E-mail
Johansson, Per Ingemar Klinisk professor Klinisk immunologi +45 35 45 20 30 E-mail
Ostrowski, Sisse Rye Klinisk lektor Klinisk immunologi +45 24 43 04 64 E-mail
Pedersen, Ole Birger Vesterager Klinisk forskningslektor Klinisk immunologi   E-mail
Ullum, Henrik Klinisk professor Klinisk immunologi +45 35 45 34 51 E-mail