Intern medicin: reumatologi

Ordførende professor: Mikkel Østergaard

Referater af fagsøjlemøder kan rekvireres ved henvendelse til IKM (IKM@sund.ku.dk).

I reumatologien diagnosticeres og behandles medicinske sygdomme i bevægeapparatet. Som reumatolog behandler du patienter med sygdomme i bevægeapparatet, som i mange tilfælde også kan involvere andre organsystemer, f.eks. øjne, nyrer eller nervesystem. Det reumatologiske speciale favner meget bredt og omfatter patienter med både akutte og kroniske sygdomme så som autoimmune og metaboliske sygdomme, inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, akutte og kroniske ryglidelser samt degenerative og belastningsrelaterede skader. De inflammatoriske sygdomme er karakteriseret ved, at langvarige autoimmune processer og inflammation medfører vævsødelæggelse og en lang række komorbiditeter. Derfor er tidlig diagnose og en hurtig målrettet behandling vigtige for at opnå en god prognose for disse patienter.

Undersøgelsesteknikkerne inden for reumatologien indeholder fysiske undersøgelser af led og muskulatur, biokemiske og immunologiske undersøgelser af blod og ledvæske og vævsprøver fra involverede organer samt billedundersøgelser som røntgenundersøgelse, CT-skanning, MR-skanning og ultralydsundersøgelse.

Faget er præget af hastig udvikling, både indenfor behandling og undersøgelsesmetoder og der er derfor talrige spændende udviklings-/forskningsprojekter.
Ønsker du at gennemføre et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale inden for faget reumatologi, kan du med fordel kontakte fagets kliniske lektorer, forskningslektorer og professorer omkring nedenstående emner:

 • Artrose: Henning Bliddal
 • Aksial spondylartrit: Bente Glintborg, Merete Lund Hetland, Mikkel Østergaard
 • Autoimmune sygdomsmekanismer: Søren Jacobsen, Christoffer Tandrup Nielsen
 • Fysioterapi: Marius Henriksen, Stig Peter Magnusson
 • Idrætsmedicin: Michael Kjær, Marius Henriksen, Stig Peter Magnusson
 • Imaging: Lene Terslev, Mikkel Østergaard, Bo Jannik Ejbjerg
 • Lupus/Bindevævssygdomme: Søren Jacobsen, Christoffer Tandrup Nielsen, Bo Baslund
 • Psoriasis artrit: Bente Glintborg, Mikkel Østergaard, Lars Erik Vølund Kristensen, Merete Lund Hetland
 • Reumatoid artrit: Merete Lund Hetland, Mikkel Østergaard, Lene Terslev, Bente Glintborg, Gina Birgitte Kollerup
 • Registerstudier: Bente Glintborg, Merete Lund Hetland, Lars Erik Vølund Kristensen, Søren Jacobsen
 • Smerte: Henning Bliddal
 • Sygepleje og self-management: Bente Appel Esbensen
 • Vaskulitter: Bo Baslund, Søren Jacobsen, Christoffer Tandrup Nielsen
Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Baslund, Bo Klinisk lektor Intern medicin: reumatologi +45 35 45 89 09 E-mail
Bennett, Philip Lowell Sturup Klinisk lektor Intern medicin: reumatologi +45 28 66 08 04 E-mail
Bliddal, Henning Klinisk professor Intern medicin: reumatologi +45 38 16 41 58 E-mail
Esbensen, Bente Appel Klinisk professor Intern medicin: reumatologi   E-mail
Galbo, Henrik Professor emeritus Intern medicin: reumatologi +45 35 45 75 56 E-mail
Glintborg, Bente Klinisk lektor Intern medicin: reumatologi +45 29 29 16 41 E-mail
Henriksen, Marius Klinisk professor Intern medicin: reumatologi +45 30 91 46 76 E-mail
Hetland, Merete Lund Klinisk professor Intern medicin: reumatologi +45 38 63 33 30 E-mail
Jacobsen, Søren Klinisk professor Intern medicin: reumatologi +45 35 45 75 60 E-mail
Jensen, Mogens Pfeiffer Klinisk lektor Intern medicin: reumatologi   E-mail
Jensen, Signe Klinisk lektor Intern medicin: reumatologi   E-mail
Juul, Lars Klinisk undervisningslektor Intern medicin: reumatologi   E-mail
Kadler, Karl Adjungeret professor Intern medicin: reumatologi +441612755086 E-mail
Kjær, Michael Klinisk professor Idrætsmedicin +45 38 63 50 55 E-mail
Kollerup, Gina Birgitte Klinisk lektor Intern medicin: reumatologi   E-mail
Kristensen, Lars Erik Vølund Klinisk forskningslektor Intern medicin: reumatologi   E-mail
Madsen, Ole Rintek Klinisk lektor Intern medicin: reumatologi +45 39 77 39 77 E-mail
Magnusson, Stig Peter Klinisk professor Intern medicin: reumatologi +45 38 63 58 71 E-mail
Nielsen, Christoffer Tandrup Klinisk lektor Intern medicin: reumatologi +45 35 45 82 44 E-mail
Qvistgaard, Etienne Klinisk lektor Intern medicin: reumatologi +45 38 16 38 16 E-mail
Terslev, Lene Klinisk professor Intern medicin: reumatologi   E-mail
Øhlenschlæger, Tommy Frisgaard Postgraduat klinisk undervisningslektor Intern medicin: reumatologi   E-mail
Østergaard, Mikkel Klinisk professor Intern medicin: reumatologi +45 21 60 38 65 E-mail